17 december 2021

Verdere vertraging Rijnbrug Rhenen onacceptabel

Neder-Betuwe De SGP-fractie in Neder-Betuwe roept alle betrokkenen bij het uitwerken van een duurzame oplossing voor de Rijnbrug tussen Kesteren en Rhenen op om geen vertraging meer toe te staan. De reactie volgt op een bericht van de provincie Gelderland, om de aanpak van de Rijnbrug vanwege hogere kosten te heroverwegen.

De lokale SGP dient samen met CDA en VVD een aantal vragen in bij het college van B&W, met het verzoek aan het college de druk op de ketel te houden. Raadslid Ernst Arends: “Breng juist nu het ontwerpproces verder. Op een punt dat de plannen rijp zijn om aan te besteden. Voordat het ontwerpproces zo ver is, kan het er in de bouwwereld al weer heel anders voorstaan. Bij een volgende crisis, zo stelt de SGP in Neder-Betuwe moet het plan voor de Rijnbrug uitvoeringsgereed zijn. En die crisis kan dichterbij zijn, dan we nu denken.”

Verdere vertraging van de aanpak van de Rijnbrug begint onderhand ook echt een veiligheidsissue te worden. SGP-raadslid Arends: “Het is tussen de regels door immers wel duidelijk dat de huidige Rijnbrug het einde van haar technische levensduur nadert. Straks moeten er allerlei kostbare noodgrepen uitgevoerd worden en moet er onder tijdsdruk alsnog aan vervanging van de Rijnbrug gewerkt worden. Dan wordt het zeker extreem duur.”

De Rijnbrug is een onmisbare schakel in het steeds drukker wordende regionale wegennet. “Het kan toch niet zo zijn, dat er straks vanwege de slechte toestand van oude brug geen vrachtverkeer meer tussen Food Valley en de Betuwe over de Rijnbrug mogelijk is? En dat terwijl we in regio Rivierenland het éne na het andere grote logistieke centrum aan het openen zijn?”

De SGP-fractie vraagt om de noodzaak van een structurele oplossing nog eens helder bij de provincie onder de aandacht te brengen. “Mobiliseer alle partijen om provincie Gelderland de urgentie van het aanpakken van de Rijnbrug weer te laten voelen.”

De Rijnbrug heeft nu één rijstrook in elke richting, met fietspaden die veel te smal zijn voor het toenemende E-bikes verkeer. In het nieuwe plan krijgt de Rijnbrug, gebruik makend van bestaande pijlers, een nieuw breed brugdek met twee keer twee rijstroken en veel veiliger fietspaden. Ook worden de op- en afritten naar de brug verbeterd, zodat het verkeer kan doorstromen. Nu staan er elke dag in de spitsuren lange files. Als gevolg van de stikstofproblematiek was het project al vertraagd.