26 januari 2022

Nieuwe woningen in betaalbare categorie

SGP Neder-Betuwe pleit ervoor om in de nabije toekomst veel woningen te bouwen voor starters en senioren. De gemeente mag de komende tien jaar liefst 1.400 nieuwe woningen optrekken.

De grootste partij in de gemeente vraagt met name extra aandacht voor jongeren en starters. In Neder-Betuwe is met name een tekort aan betaalbare woningen. Door de gestegen prijzen is de doorstroom vanuit bestaande woningbouw ook minimaal.

Lijsttrekker en wethouder Nees van Wolfswinkel: “De huidige starterswoningen zijn voor veel jongeren al onbetaalbaar. Bekend is dat wij een gemeente zijn met een bovengemiddeld aantal jongeren. Laten we vooral hen aan een woning proberen te helpen. Hierdoor voorkomen we dat zij naar elders vertrekken en het voorkomt vergrijzing.” SGP-raadslid Gerwin Roseboom benadrukt ook dat het zaak is nu de juiste type woningen te bouwen. “Iedereen moet gelijke kansen op een woning in onze gemeente hebben. Als jongere, maar ook voor de senioren is het in deze tijd ontzettend moeilijk om een betaalbare woning te kopen. Dat vraagt het realiseren van verschillende type woningen.”

Ook woningen voor senioren Van Wolfswinkel schermt met een onderzoek waaruit blijkt dat het woningtekort niet alleen jongeren maar dus ook senioren treft. “Zowel starters als senioren gaven hun woonwensen aan. Hierdoor zijn wij beter in staat om te sturen op wat er in de komende jaren gebouwd moet worden. We hebben ook gebruik gemaakt van de expertise en waardevolle adviezen van projectontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties, alsmede de suggesties van makelaars en architecten. Er is behoefte aan veel meer woningen, maar ook aan zeer specifieke. Denk aan wonen met aandacht voor ‘zorg’, maar denk ook aan respectvolle huisvesting voor arbeidsmigranten en statushouders.”

De afgelopen tien jaar mochten in Neder-Betuwe al circa 850 woningen gebouwd worden. Onderhandelingen in de regio hebben ertoe geleid dat hier nu 1.400 nieuwe woningen bovenop komen.