14 maart 2022

SGP groot voorstander nieuw bedrijventerrein in Echteld-Medel voor kleinere ondernemingen

Neder-Betuwe - De SGP Neder-Betuwe zet zich in voor het realiseren van een nieuw bedrijventerrein in Echteld-Medel. Het bedrijventerrein is bedoeld voor met name middelgrote en kleinere bedrijven die al in de gemeente gevestigd zijn. De SGP wil uitdrukkelijk geen grote blokkendozen meer op nieuwe industrieterreinen. 

Ruimte om te bouwen is schaars, zowel in als buiten onze gemeente. Het aan Echteld grenzende industrieschap Medel, wat zich heeft ontwikkeld tot logistiek hotspot, heeft daar ook last van. De SGP Neder-Betuwe is er echter geen voorstander van om nieuwe industriegrond beschikbaar te stellen aan het industrieschap. “De grond die we hebben in onze gemeente gunnen we veel liever aan lokale ondernemers dan aan grote logistieke jongens” aldus SGP-raadslid Willem Keuken.

De vele ondernemers die de gemeente rijk is dragen bij aan een bloeiende gemeente. De SGP Neder-Betuwe vindt dan ook dat de gemeente deze ondernemers moet faciliteren. Zorgen voor een goed ondernemersklimaat kan op verschillende manieren. Een belangrijke manier is zorgen dat er ruimte is voor bedrijven om zich te ontwikkelen.

De wil om te groeien is één van de mooie eigenschappen van ondernemers. Wat je als gemeente in ieder geval niet moet doen is deze groei in de weg staan vindt de SGP Neder-Betuwe. De partij is zuinig op de lokale ondernemers en wil voorkomen dat ondernemers buiten de gemeente gaan kijken voor groeimogelijkheden.

 SGP - Neder-Betuwe wil dat de gemeente uit gaat zoeken wat de mogelijkheden zijn om een bedrijventerrein in Echteld-Medel voor lokale ondernemers te realiseren. In het onderzoek moet worden gekeken of de samenwerking rond het industrieschap Medel moet worden afgerond.

Met een veertiende plaatse op de provinciale ranglijst van de MKB-vriendelijkste gemeente in de provincie Gelderland doen we het als gemeente helemaal niet slecht. Als partij met aandacht voor ondernemers wil de SGP Neder-Betuwe zich blijven inzetten om de gemeente nog vriendelijker te maken voor ondernemers.