5 oktober 2022

Energietoeslag, een steuntje in de rug

De alsmaar hoger wordende energieprijzen kunnen voor flinke financiële zorgen leiden. Zeker omdat energie niet het enige is, wat duurder is geworden in de afgelopen tijd. De SGP-fractie snapt deze zorg en roept de wethouders op aandacht te hebben voor mensen die het moeilijk hebben. De overheid stelt een energietoeslag beschikbaar voor mensen die het toch al moeilijk hebben. Deze regeling is niet nieuw maar om te voorkomen dat mensen die dit financiële steuntje goed kunnen gebruiken het bericht gemist hebben of niet weten hoe ze het aan moeten vragen besteden wij er ook via deze weg aandacht aan. 

U kunt de eenmalige energietoeslag van € 1.300,- aanvragen als u bruto minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (echtpaar) per maand. Heeft u een uitkering dan heeft u de toeslag automatisch ontvangen. Komt u in aanmerking voor deze toeslag? Vraag dan het aanvraagformulier energietoeslagaan bij het kernpunt van onze gemeente. Het kernpunt is telefonisch bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur op 0488-449992. Mailen kan naar kernpunt@nederbetuwe.nl. Aanvragen van deze toeslag kan tot 1 november.

Naast de eenmalige energietoeslag bied de gemeente ook andere regelingen voor mensen met een laag inkomen die moeite hebben om rond te komen. Denk hierbij aan bijzondere bijstand, het kindpakket(bijv. muziekles), woonkostentoeslag en een bijdrage voor schoolspullen, laptop of fiets voor kinderen. Wilt u meer weten over deze regelingen? Ga dan naar kernpuntnederbetuwe.nl of neem contact op middels bovenstaande contactgegevens. 

Of bestaande regelingen voldoende zijn voor de komende tijd is nog maar de vraag. Onze fractie houdt de vinger aan de pols en zal daar waar nodig het college aanmoedigen om ruimhartig te zijn. Tegelijkertijd kan de gemeente niet alles alleen oplossen. Het is aan de landelijke overheid om met maatregelen te voorkomen dat nog meer mensen in armoede belanden, en mensen die in armoede leven daar waar nodig steun krijgen. De SGP fractie in de Tweede Kamer zet zich daar ook voortdurend voor in. Meedenken en hulp bieden waar mogelijk kan de gemeente al wel, maak daar gebruik van als dat nodig is. Neem bij schulden of dreigende armoede contact op met bovenstaand kernpunt. 

Tot slot willen wij als fractie ook oproepen om een beetje om te zien naar elkaar. Bijvoorbeeld door te helpen met het aanvragen van de energietoeslag, mensen te wijzen op instanties die kunnen helpen als het financieel lastig is of door mensen die het moeilijk te hebben alleen al een bezoekje te brengen. Armoede los je daar niet mee op maar een helpende hand en luisterend oor doet vaak veel goed.  Met ondersteuning vanuit familie, buren, kerk en maatschappelijke verbanden kunnen we het samen voor iedereen in Neder-Betuwe leefbaar houden.