15 juli 2021

Actie vereist bij centrumplan Ochten

De SGP Neder-Betuwe stelt met een motie de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het centrumplan Ochten een deadline. Uiterlijk 1 oktober 2021 moet een gedragen plan worden ingediend of en binnen welke termijn er een ontwikkeling van het centrumplan Ochten gaat plaatsvinden. Als de betrokken partijen de deadline niet halen, wil de SGP dat het college naar andere opties gaat kijken.

Wat de SGP betreft is de huidige kwaliteit van het dorpsplein bij de supermarkten in Ochten ver onder de maat. Er zijn parkeerproblemen en bij regenachtig weer ontstaan door het slechte wegdek flinke plassen. Hier moet snel verandering in komen. Al jaren wordt gewacht op ontwikkelingen rond het plein en daarom worden investeringen in het dorpsplein uitgesteld. Als op 1 oktober geen concreet plan is ingediend, dan zal het college een plan uitwerken voor de herinrichting van het Van Drielplein. De gemeenteraad bespreek dit plan dan bij de begrotingsvergadering in november.

De betrokken partijen kunnen op dit moment gebruik maken van een budget van 1 miljoen euro dat de gemeente voor de centrumontwikkeling heeft klaarliggen. Als de deadline niet wordt gehaald, dan vervalt het gereserveerde budget. SGP-raadslid Dik Waasdorp: “We verwachten dat door de betrokken partijen op korte termijn helderheid wordt gegeven over de ontwikkeling van het centrumplan. Als dit niet zo is, dan moeten de betrokkenen bij toekomstige ontwikkelingen alle kosten zelf betalen.”

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Dik Waasdorp, woordvoerder namens de SGP Neder-Betuwe: 06-25093839