22 februari 2022

Investeer in kindvriendelijke gemeente

SGP Neder-Betuwe wil dat er flink ingezet wordt op het welzijn en welbevinden van kinderen de komende jaren op alle beleidsterreinen van de gemeente. De gemeente Neder-Betuwe moet één van de meest gezins- en kindvriendelijke gemeente van Nederland gaan worden.

Het aantal schoolgaande kinderen stijgt de komende jaren verder door. De SGP wil daarom dat de verbouw en nieuwbouw van scholen topprioriteit krijgt. De schoolgebouwen kunnen daarbij gelijk energieneutraler worden en van betere ventilatiesystemen worden voorzien.

Verder pleit de partij voor een groene woonomgeving met veel en ruime speelgelegenheden. Bij nieuwbouw en revitalisatieprojecten moet hiermee goed rekening worden gehouden, zegt SGP’ er Marien Klein. “Speelterreinen en speeltoestellen worden op een goede manier over de gemeente verdeeld. Elk kind dient op loopafstand te kunnen spelen en bewegen. De veiligheid van deze speelterreinen en toestellen dient daarbij wel te worden gewaarborgd.”

Gezinscoaches

SGP Neder-Betuwe wil ook dat ouders laagdrempelig worden ondersteund bij opvoedingsvraagstukken. Scholen en gemeente moeten meer samenwerken om jeugdzorg effectief en betaalbaar te houden. Klein: “Veel ouders hebben opvoedingsvragen die vaak met eenvoudige tips of antwoorden zijn op te lossen. De SGP wil dat de kernpunten in de gemeente, samen met de scholen, ouders makkelijk toegang geven tot gezinscoaches om opvoedingsondersteuning te kunnen aanbieden.”

Jeugdzorg op school

De partij is verder voorstander van voortzetting van een pilot waarbij gemeente en scholen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van jeugdzorg in de school. Klein, behalve wethouder de nummer 3 op de SGP-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart: “Het gaat om het welzijn van onze kinderen en onze ouders. In de gemeentelijke begroting dienen gezinsvriendelijke keuzes te worden gemaakt.”

In Neder-Betuwe wonen veel gezinnen met kinderen. De gemeente staat in de top 5 van de gemeente met de jongste inwoners van Nederland.