18 september 2020

Houd Maneswaard open voor bootjes

 

De SGP Neder-Betuwe pleit met een motie voor het toegankelijk houden van de plas op de Maneswaard voor bootjes vanaf de Neder-Rijn. Het huidige plan om de Maneswaard af te sluiten stuit op weerstand van zowel aanwonenden als watersporters. De SGP roept het college van B&W op zich in te zetten voor minder vergaande maatregelen.

Al jarenlang wordt de plas in de Maneswaard gebruikt voor recreatie. Op zomerse dagen zoeken inwoners uit Opheusden en omliggende dorpen verkoeling bij het de plas die in het verleden door grondstoffenwinning is ontstaan. Door het jaar heen maken ook watersportverenigingen uit Wageningen graag voor trainingen gebruik van de plas.

Vorig jaar is Staatsbosbeheer eigenaar geworden van de plas in de Maneswaard. De nieuwe eigenaar wil samen met ontwikkelaar K3 Delta het gebied herinrichten en de natuur versterken door slib van elders in het gebied te storten. Volgens de ontwikkelaar wordt de plas afgesloten omdat gemeente Wageningen en Neder-Betuwe de rust en veiligheid willen vergroten.

Volgens de SGP hoeft natuurontwikkeling geen blokkade te zijn voor bootjes. SGP-raadslid Mathijs Jonkers: "Door een zonering toe te passen kan zowel natuurontwikkeling als recreatie plaatsvinden. Ook helpt zonering bij het creëren van veiligheid voor zwemmers. Het afsluiten van de plas is een te rigoureuze maatregel die niet op onze steun kan rekenen."

Om te voorkomen dat de afsluiting doorgaat, zijn inwoners een petitie gestart. De petitie is inmiddels meer dan duizend keer getekend. Mathijs Jonkers: "Uit gesprekken met aanwonenden blijkt dat weinig is gedaan met hun inbreng op bewonersavonden. Dat doet afbreuk aan het wenselijke draagvlak voor de ontwikkeling van het gebied. De petitie laat zien hoe zeer het onderwerp leeft. Er moet wat met dit sterke signaal gedaan worden."

De SGP is voornemens om volgende week donderdag tijdens de raadsvergadering een motie in te dienen. De motie roept het college van B&W op met partijen als de gemeente Wageningen te zoeken naar minder ingrijpende maatregelen, zodat de Maneswaard voor bootjes toegankelijk blijft.

 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Mathijs Jonkers, raadslid van de SGP Neder-Betuwe: 06-23380997