9 juni 2022

Drinkwaterreserveringsgebieden - werkbezoek

Woensdag 1 juni, werkbezoek drinkwaterreseveringsgebied. Als ik in de agenda kijk denk ik, wat een interessant onderwerp. De afgelopen periode is er best wat reuring geweest over de procedure die loopt om nieuwe drinkwaterreserveringsgebieden te zoeken. 

Om aandacht voor deze zaak te vragen, heeft onze fractie een werkbezoek gepland. Hierbij zijn verschillende partijen uitgenodigd: de vertegenwoordigers van de TCO en NFO, het Waterschap, de Statenfractie van de SGP Gelderland, en onze man in Europa; Bert Jan Ruissen. Uiteraard zijn we als fractie aanwezig.

Bij de start van het bezoek krijgen we een korte presentie van TCO over de stand van zaken, en het traject tot nu toe. De kern van de presentatie draait om het proces, waarom zijn ze niet betrokken aan de voorkant? We praten hier over ong. 3500 hectare grond, dat is niet niks! Het gevoel bij TCO is, dat het allemaal ondoordacht gelanceerd is. Er is geen rekening gehouden met onze agrarische ondernemers in deze gebieden. Het bevreemd ons dat de gebieden waar goed drinkwater te vinden is, al bekend zijn vanuit het verleden. Het moge duidelijk zijn dat de sector zelf heel zuinig om met water: druppelirrigatie, water vasthouden door organische stof en sloten verbreden. Positief punt is dat er inmiddels een Betuwse Watertafel is opgericht om de verschillende belanghebbende een stem te geven in het gesprek.

 
Daarna hebben we een kort toelichting op de visie van het Waterschap Rivierenland. Ook heemraad Goos den Hartog maakte duidelijk dat zij niet betrokken zijn in het proces. Graag spreken zij ook mee, ze zijn namelijk zeker een belanghebbende in het proces.

Als 3e hebben we een korte reactie vanuit de Statenfractie. Het belangrijkste in hun reactie is dat zij het proces binnen de Staten duiden en aan de aanwezigen aanvullende vragen stellen. Hierin hebben we wel gemerkt dat we hierin elkaar tot steun kunnen zijn. Ze willen graag horen wat de uitdagingen zijn.

 

Als afsluiter is Bert Jan Ruissen aan het woord. Hij geeft aan dat Europese regels geen duidelijkheid geven over deze processen. Dit is echt een aangelegenheid welke de landen zelf moeten regelen. Wel geeft hij aan dat Europa best wat meer vaart mag maken met het toelaten van groene gewasbeschermingsmiddelen. 

We gaan naar buiten! Als groep gaan we kijken bij Aquafeed. Een innovatief bedrijf dat opzoek is naar een manier om de gewassen de juiste voedingsmiddelen en water te geven. Niet te veel, niet te weinig. En alles op de juiste tijd. Dit door middel van druppel irrigatie waar mest stoffen aan toegevoegd worden. Het gewas groeit hierdoor beter en er worden geen meststoffen of water verspilt.

 

Daarna mogen we op bezoek bij Vredo. De afgelopen periode hebben zij een aantal grote stappen gezet in het uitbreiden van hun bedrijf. Ook hier komen de nieuwe technieken aan de orde. Een goed voorbeeld hiervan is de doorzaaimachine, deze zorgt ervoor dat 96% van het graszaad tot groei komt. Verder zien we dat Vredo zoveel mogelijk op eigen locatie wil uitvoeren om onnodige logistieke bewegingen te voorkomen. Het mooiste voorbeeld hiervan is het aanleggen van een testbaan. Voor dat deze baan er lag werden de grote machines op de openbare weg getest, u zult begrijpen dat niet iedereen hier gelukkig mee is. Nu kunnen ze dit op het eigen terrein uitvoeren.

De belangrijkste les van deze dag is, dat we vooral in gesprek met elkaar moeten blijven om de innovatie niet stop te zetten.