10 februari 2022

Nuchter en waakzaam omgaan met klimaatverandering

SGP Neder-Betuwe bepleit vooral bescheidenheid, nuchterheid en waakzaamheid met betrekking tot klimaatverandering. Inwoners en bedrijven moeten de komende decennia diep in de buidel tasten om de energietransitie te realiseren. Zij verdienen daarom een goed onderbouwd verhaal, een verhaal dat antwoord geeft op de kritische vragen die bij hen leven. Investeren in energiebesparing en duurzame energie is volgens de SGP nodig en dus niet zomaar weggegooid geld. Onze inwoners zijn namelijk geen proefkonijnen maar moeten uit kunnen gaan van een betrouwbare overheid die staat voor een betaalbare en betrouwbare energievoorziening. 

Klimaatwetenschap wordt gekenmerkt door voortdurend nieuwe inzichten. Dit betekent niet dat we de boodschap van de klimaatwetenschap niet serieus moeten nemen. Maar het is van belang dat de klimaatwetenschap kritisch op zichzelf blijft en dat de politiek het klimaatonderzoek met gezond wantrouwen volgt 

De wetenschap op dit terrein is jong. Ook hier geldt dat we nog veel niet weten, bijvoorbeeld over de vraag hoe groot nu precies de invloed van de mens is. Dat moet leiden tot voorzichtigheid, tot het organiseren van kritisch tegenspel en tot terughoudendheid ten aanzien van overspannen,  gedramatiseerde uitroepen, zoals bijvoorbeeld: ‘Als we nú niets doen, vergaat de wereld geheid.’ 

De aarde is een schepping van de Heere God en daarom past het om waakzaam te zijn. Nuchter en waakzaam blijven dat zijn de SGP kernwoorden binnen dit dossier. 

De SGP is zeer geïnteresseerd in innovatievormen van energieopwekking als waterstof en thorium. De SGP wil geen uitbreiding van zoekgebieden voor het realiseren van duurzame energie. SGP-kandidaatraadslid Dirk Kroon “Laten we vooral inzetten op zonne-energie op daken en niet nog meer zonnevelden op kostbare landbouwgrond. We zijn van mening dat we in ons klimaatbeleid genoeg ruimte bieden voor een initiatiefnemer om nieuwe plannen te ontwikkelen.