24 maart 2022

Voortzetting huidige coalitie van SGP-CDA-VVD wordt onderzocht

Na de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022 zijn op verzoek van de grootste fractie, de Staatkundig Gereformeerde Partij, twee informateurs benoemd. Zij voerden in de afgelopen dagen verkennende gesprekken met de politieke partijen die zitting nemen in de gemeenteraad van Neder-Betuwe. Een meerderheid lijkt te kiezen voor continuïteit in het bestuur. 

De uitkomst van de gesprekken met de informateurs is dat de meerderheid van de partijen vertrouwen heeft in de huidige coalitie. Een reden om de volgende stap te zetten, de informateurs zullen verder gaan als formateurs. Hun opdracht is de haalbaarheid te onderzoeken van opnieuw een coalitie SGP – CDA – VVD. Want in de afgelopen vier jaren zijn goede resultaten geboekt en na de verkiezingen is samen de meerderheid behouden.

SGP-partijleider Nees van Wolfswinkel: “Onze samenwerking vier jaar geleden mondde uit in een stabiel bestuur. Voortzetting ervan betekent dat de coalitie de komende vier jaren kan blijven werken aan het verder bouwen en uitvoering geven aan het beleid dat samen is ingezet. Belangrijk voor onze inwoners, ondernemers en organisaties. Het is ook goed voor onze positie in de regio waar ze Neder-Betuwe zien als een stabiele en betrouwbare partner.”

Eind april hopen de formateurs hun werk te hebben afgerond en hoopt de coalitie zich te kunnen presenteren, inclusief de gemaakte samenwerkingsafspraken, het zogenoemde coalitieakkoord.

 

Zetelverdeling
De verkiezingsuitslag van 16 maart 2022 heeft geleid tot de volgende zetelverdeling: SGP - 9, PvdA - 3, Gemeentebelangen - 2, CDA - 2, VVD – 1, ChristenUnie - 1, Vóór Neder-Betuwe - 1