15 mei 2024

Europese Verkiezingen en Neder-Betuwe

In verband met de aanstaande Europese Verkiezingen is ervoor gekozen om vanuit de lokale gemeenschap steun uit te spreken voor de herverkiezing van Bert-Jan Ruissen.  
 
Het is noodzakelijk dat het Bijbels geluid ook in Europa wordt gehoord. Bert-Jan staat op de bres vóór Bijbelse waarden, vóór het leven, vóór Israel, vóór godsdienstvrijheid, vóór de boer/landbouwer/agrarier en visser.
 
Vanuit Neder-Betuwe staat Hans Keuken achter onze Europarlementarier Bert-Jan Ruissen. Hij doet voor onze gemeente en regio belangrijk werk in het Europees Parlement. Denk hierbij aan het belang van de laanboomteelt of het ondernemerschap. Maar hij komt ook op voor het leven, voor Israel, voor godsdienstvrijheid en hij staat voor een heldere Bijbelse boodschap.
Het is daarom van groot belang dat hij dit werk doorzet. Door een stem op Bert-Jan of onze lokale kandidaat steunt u hem hierin. Stem daarom 6 juni SGP!
 
#EP24 # StemChristelijk #RemEuropa