22 februari 2022

Verkiezingsprogramma 2022

Via onderstaande link is het verkiezingsprogramma 2022 van de SGP Neder-Betuwe te downloaden. Onder de link een samenvatting van het verkiezingsprogramma.

Verkiezingsprogramma 2022

Samenvatting:

 • Vóór het bevorderen van onze christelijk identiteit
 • Meer dijken in onze gemeente zonder motoren op zondag en op feestdagen
 • Geen winkelopenstellingen op zondag
 • Geen subsidies aan sportactiviteiten op zondag

 • Mensen blijven met meneer en mevrouw aangesproken worden
 • Het gezin staat centraal bij sociaal beleid
 • Onze scholen krijgen voortvarend renovatie en nieuwbouw
 • Voor het stimuleren van buiten bewegen.
 • Voor laagdrempelige toegang tot opvoedingsondersteuning
 • Voor het stimuleren van hulp door gezinnen onder elkaar
 • Voor het aanbieden van laagdrempelig relatiecursussen aan echtparen
 • Alleenstaande met jonge kinderen of mantelzorgers krijgen vrijstelling van sollicitatieplicht

 • Voor één rechtstreekse treinverbinding tussen Arnhem- en Geldermalsen
 • Voor meer levensloopbestendige woningen
 • Voor betaalbare woningen alleen voor eigen inwoners
 • Voor nieuwbouw in alle kernen
 • Casterhoven wordt beter verbonden met het centrum en station van Kesteren
 • Voor het verbrede van de A 15
 • De rondweg Opheusden wordt de komende vier jaar aangelegd
 • Dodewaard krijgt de meeste nieuwbouwwoningen de komende 4 jaar

 • Neder-Betuwe is een gemeente met een goede digitale bereikbaarheid.
 • We blijven ondernemers koesteren. We staan er in principe positief tegenover initiatieven, passend bij (buiten)gebied.
 • Voldoende industrieterrein realiseren
 • Voor (groei) ruimte voor eigen ondernemers
 • Gemeente lobbyt voor voldoende netcapaciteit.
 • Zo snel mogelijk een nieuwe en verbrede Rijnbrug
 • Voor strategische samenwerkingen met hogescholen en universiteiten om studenten aan onze gemeente te binden
 • Volop ruimte voor agrarische ondernemingsactiviteiten

 • Neder-Betuwe blijft zelfstandig binnen een sterke regio.
 • Overlast hanggroepen wordt verminderd
 • Voor meer opleidingsplekken bij de jeugdbrandweer.
 • Voor het handhaven van AED taken bij de brandweer.
 • We blijven streven naar korte aanrijtijden voor ambulances
 • Voor een ruimhartig minima beleid
 • In Neder-Betuwe moet iedereen zich veilig voelen
 • Ook het buitengebied krijgt zichtbare wijkagenten
 • Voor betaalbaar begraven
 • Voor een actieve samenwerken met kerken en verengingen om het alcohol en drugsgebruik terug te dringen
 • Sportaccommodaties worden geprivatiseerd en zijn geen kostenpost meer voor de gemeente

 • De Biezenburg blijft groen
 • Voor een wolvenvrije gemeente.
 • Schone reststromen uit afval verzamelen.
 • We stimuleren zonnedaken en geven geen ruimte aan extra zonnevelden in Neder-Betuwe
 • Voor bescherming van waardevolle landschappen en gebouwen
 • Voor het actief stimuleren van biodiversiteit
 • Voor meer ruimte voor innovatieve energieoplossingen
 • Voor rechtstreeks OV verbindingen met Veenendaal
 • We gaan pas van het gas af als er betaalbare alternatieven zijn
 • Voor meer (snel) fietspaden tussen onze dorpen en omliggende plaatsen