5 februari 2022

Stel Dodewaardsestraat open voor fietsers

NEDER-BETUWE – SGP Neder-Betuwe roept het college op het nu doodlopende deel van de Dodewaardsestraat in Dodewaard open te stellen voor alle verkeer. De SGP wil dit fietsknelpunt zo snel mogelijk oplossen en zo aansluiten bij de nieuwe visie voor een gastvrije Waalbandijk.

Het laatste deel van de Dodewaardsestraat tussen de Kalkestraat en de Waalbandijk is nu verboden voor fietsers. Dit was onder meer het gevolg van afspraken met bedrijven over hun zware vrachtverkeer. Met het versterken van de Waalbandijk komt er een andere ambitie in zicht: een gastvrije Waalbandijk voor fietsers en voetgangers.

Voorrang voor langzaam verkeer
In schriftelijke vragen aan B&W w geeft SGP Neder-Betuwe aan blij te zijn met de plannen betreffende gastvrije Waalbandijk. Maar tegelijkertijd stelt raadslid Ernst Arends dat de opgang vanaf de Dodewaardsestraat een “malle dissonant” dreigt te worden. “Het is wel zo logisch om ook het laatste stuk van de Dodewaardsestraat vriendelijk te maken voor alle langzaamverkeer in beide richtingen”, stelt hij. “Het vrachtverkeer dat hier de dijk oversteekt zal straks, conform de nieuwe visie, rekening moeten houden met voorrang voor langzaam verkeer. Dat vraagt om een totaal andere inrichting van de straat tussen Kalkestraat en Waalbandijk.”

De oproep van SGP Neder-Betuwe past bij het idee om inwoners te stimuleren om te blijven bewegen. Arends: “Fietsen en wandelen is gezond, zeker als de auto als gevolg daarvan kan blijven staan. Knelpunten in het fietspadennet werken demotiverend. Gemeente Neder-Betuwe moet wat de SGP betreft die knelpunten zo spoedig mogelijk met de inwoners inventariseren en daarvoor oplossingen bieden.”

Knelpunt Kesteren
SGP Neder-Betuwe (acht raadsleden) pleitte de afgelopen jaren al voor een verbeterde en voor fiets- en voetgangers veilige spoorwegovergang tussen Casterhoven en het winkelcentrum van Kesteren. Ook wil de SGP de rondweg met vrijliggend fietspad tussen Opheusden en Kesteren voortvarend tot uitvoering laten komen. Inwoners die in Neder-Betuwe andere fietsknelpunten ervaren, kunnen de SGP-fractie mailen of bellen. 

beeld: VidiPhoto