14 november 2023

steenuilen mogen woningbouw niet in de weg staan!

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) dringt aan op een herziening van de regelgeving met betrekking tot flora en fauna in het kader van woningbouw. De partij streeft naar een betere en snellere afweging tussen belangen, met als doel het bevorderen van de bouw van woningen, met name voor starters.

In Neder-Betuwe is men bekend met situaties waarin steenuilen en marters de realisatie van woonwijken jarenlang kunnen vertragen. De SGP vindt het belangrijk dat er een efficiëntere afweging mogelijk wordt gemaakt ten gunste van de woningbouw. 

Kandidaat kamerlid André Flach bezocht vandaag Neder-Betuwe en was onder de indruk van de hoeveelheid woningen die gemeente Neder-Betuwe de komende jaren gaat bouwen. De gemeenteraad van Neder-Betuwe heeft recent ingestemd met twee bestemmingsplannen in Kesteren die goed zijn voor circa 600 woningen. Er volgen nog meer bestemmingsplannen in Dodewaard en Ochten. Met name in Ochten heeft de gemeente last van de steenuil. 

De SGP bepleit een vereenvoudiging en versoepeling van de bestaande regels en procedures in de woningbouw. Dit omvat onder andere de regels die gemeenten opleggen aan partijen die willen bouwen of uitbreiden, evenals de procedures voor de wijziging van bestemmingsplannen en de aanvraag van omgevingsvergunningen. Ook onnodige regelgeving met betrekking tot flora en fauna dient te worden herzien. André Flach: “Een steenuil is een prachtig dier, maar onze jongen mensen wachten met smart op betaalbare woningen. Hier is een evenwichtiger belangafweging echt op zijn plaats. Het gaat om bescherming van soorten op populatieniveau, dat geeft ruimte voor versoepeling van procedures ten aanzien van individuele dieren en vogels”.

Daarnaast is de SGP van mening dat projectontwikkelaars bouwgronden niet onnodig lang braak moeten laten liggen. Gemeenten en provincies dienen meer mogelijkheden te krijgen om een snelle woningbouw te bevorderen. Dit kan onder andere worden bereikt door het actief stimuleren van grondexploitatie in samenwerking met gemeenten, of door verkoop met een aan tijd gebonden bouwplicht.