21 februari 2022

Beter openbaar vervoer en lokale infrastructuur

Het verkeer blijft om aandacht vragen. Nog steeds neemt het aantal auto’s toe. De SGP vindt dat de belangrijke doorgaande verkeersstromen zoveel mogelijk buiten de woonkernen vormgegeven moeten worden. Op het openbaar vervoer (OV) zijn veel mensen in Neder-Betuwe aangewezen. Ook qua OV acht de SGP een verbeterslag nodig in onze gemeente. 

De randweg Opheusden, die Dodewaard via het ABC-terrein met Panhuis Kesteren verbindt, komt zo spoedig mogelijk tot uitvoering als het aan de SGP ligt. Met name Opheusden kent een hoofdinfrastructuur uit de jaren 60. Het dorp is fors gegroeid en gaat nog verder groeien, maar de infrastructuur is niet meegegroeid. Dit vraagt om flinke maatregelen. 

Voor Ochten wil de SGP dat met het bedrijfsleven gekozen wordt voor een voorkeurstracé voor een oostelijke randweg Ochten richting A15/Rhenen/Veenendaal. Dit om zwaar vrachtverkeer door de kern Ochten en langs de scholen te verminderen. De Waalbandijk kan dan bij Ochten een echte dorpsboulevard worden, met belevingspunten om de indrukwekkende rivier de Waal met de schepen te bekijken. 

De SGP wil rechtstreekse openbaar vervoer verbindingen met Veenendaal en Ede. Veel van onze inwoners werken en leren in de Vallei regio en moeten nu vaak overstappen. Dit kan echt sneller en effectiever. Lijsttrekker Nees van Wolfswinkel “Voor de Tweede Wereldoorlog was je met een stoomtrein sneller in Veenendaal met het Openbaar Vervoer dan nu. Er moet om zo te zeggen meer druk op de ketel om echt te investeren in logische verbindingen”. 

Ook de spoorverbindingen met Nijmegen en Geldermalsen moeten zonder overstap mogelijk worden als het aan de SGP ligt. Provincies zijn terughoudend met het investeren in nieuwe bruggen, maar laat ze dan op zijn minst fors investeren in duurzame vervoersoplossingen. 

Neder-Betuwe moet samen met de regio blijven lobbyen voor verbreding A15. Er moet voorkomen worden dat het realisatiejaar van verbreding A15 in het Rijksprogramma naar achteren schuift. Zeker met het doortrekken van de A15 naar de A12 bij Zevenaar en met de versnelde bouw van industrieterrein Medel Afronding moet je vooruitkijken en vooruit investeren en niet wachten tot de filevorming nog groter wordt.