5 maart 2022

Iedere leerling in Neder-Betuwe op fietsafstand naar passende school

Een passende school van een goede kwaliteit in de nabijheid van thuis waar iedere leerling naar toe kan gaan. Dat is het ideaal van de SGP Neder-Betuwe.

Dichtbij naar school kunnen gaan geeft veel praktische voordelen. Geen last van files. Lopend of fietsend naar een school in de eigen omgeving. Opbouwen van een sociaal netwerk met vriendjes uit de buurt, samen spelen op het schoolplein, de kinderen wisselend met andere ouders ophalen van school. Het is allemaal veel eenvoudiger.

Een school is een verlengstuk van het gezin thuis. Een passende school is dan ook een school waarin eenzelfde identiteit als thuis kan worden gevoeld en beleefd. Hierdoor is er eenheid, waardoor het welbevinden en de ontwikkeling van onze kinderen wordt bevorderd.

Huisvesting van scholen is in de gemeente geregeld via het IHP: Integraal Huisvestingsplan. Een vlotte uitrol van dit plan is noodzakelijk. Uitbreiding van De Wegwijzer in Kesteren, nieuwe huisvesting voor reformatorische basisscholen in Kesteren en Dodewaard en aanvullende nieuwbouw van het Pantarijn in Kesteren zijn hierin het meest urgent om eerder genoemd ideaal te bewerkstelligen.

Beoogd SGP-raadslid Jan Pul geeft aan blij te zijn met de nadruk op ‘nabijheid’ in het IHP: “Hiermee wordt het welbevinden van kinderen en gezinnen in Neder-Betuwe bevorderd. We zullen nadrukkelijk op een voortvarende uitvoering toezien in de raad.”

Het IHP voor Neder-Betuwe is in 2020 vastgesteld. Aan het IHP worden per school uitvoeringsplannen ontwikkeld. Jaarlijks worden de uitvoeringsplannen en de voortgang van de realisatie van het IHP tussen de gemeente en de schoolbesturen besproken. Uitvoeringsplannen komen ook in de raad ter bespreking.