16 februari 2022

Faciliteer burgerwacht met hightech drone

De burgerwacht in Neder-Betuwe die opereert onder de naam APP Groep Neder-Betuwe is een groot succes. Om deze app groep in staat te stellen nog effectiever te opereren overweegt de SGP om een eenmalige gemeentelijk bijdrage beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een hightech drone.

De uitrusting van de leden van de Appgroep wordt veelal uit eigen middelen of via giften van bedrijven gefinancierd. Omdat de App groep zich de laatste jaren als een goede partner voor de politie heeft bewezen, overweegt de SGP fractie aan het gemeentebestuur te vragen om een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen. De SGP fractie is voornemens hiervoor een motie indienen tijdens gemeenteraadsvergadering van donderdag 24 februari aanstaande.

De Appgroep werkt op constructieve wijze samen met de Politie en de meldkamer. De inzet van de Appgroep en de genoemde samenwerking met de Politie hebben inmiddels diverse malen tot successen geleid bij vinden van vermiste personen, het aanhouden van verdachte personen en het voorkomen van strafbare feiten. De SGP constateert dat de Appgroep daarmee een waardevolle bijdrage levert aan een veilig Neder-Betuwe. Die bijdrage verdient ook in een openbare raadsvergadering een stevig compliment en een eenmalige bijdrage voor de aanschaf van de hightech drone.

SGP fractievoorzitter Dik Waasdorp “Het verdient heel veel waardering dat inwoners met elkaar zorgen voor meer veiligheid. Neder-Betuwe bewijst opnieuw veel om elkaar te geven en met elkaar te staan voor meer veiligheid. Wij begrijpen dat menig crimineel Neder-Betuwe mijdt omdat hier de pakkans groot is. De APP groep krijgt van mij een groot compliment”.

In Neder-Betuwe hebben burgers en ondernemers deze burgertaken professioneel georganiseerd via APP Groep Neder-Betuwe. Via een lokaal alarmnummer (0488 – 700207) kunnen zij 24 uur per dag worden bereikt. Leden worden toegelaten tot de Appgroep na een screeningsprocedure en na het verstrekken van een Verklaring Omtrent het Gedrag. De Appgroep heeft een dekkingsgraad van leden over de gehele gemeente. De leden opereren op vrijwillige basis en leveren –los van een door hen te betalen financiële bijdrage- een aanzienlijke tijdsinspanning ten behoeve van onze burger. Ook in de nachtelijke uren waken zij mede over de veiligheid van de inwoners van de gemeente Neder-Betuwe en zijn zij vaak binnen een paar minuten ter plaatse.