20 oktober 2023

Een groene toekomst

Al enige tijd is er ongemak over de status van het openbaar groen in onze mooie gemeente. Helaas is er een grote achterstand ontstaan in het onderhoud hiervan. De SGP raadsleden hebben dit ook gezien. Tot onze spijt is gebleken dat de uitvoerende partij grote moeite heeft om haar taken te voldoen.

Omdat we dit niet langer konden aanzien heeft het college gemeend de lokale hovenier in te schakelen. De afgelopen weken heeft u het vast gezien, overal in de gemeente is of wordt het openbaar groen weer opgeknapt. Grote waardering voor deze hoveniers! Het was hoogtijd want zeker een gemeente als de onze, het laanboomcentrum van Europa, hoort het groen op orde te zijn. Mooi voor nu maar de SGP kijkt verder, hoe zorgen we dat het nu op orde blijft. Vandaar dat het college, mede op ons verzoek, nu scenario’s aan het uitwerken is hoe we ervoor zorgen dat het groen nu ook mooi blijft!

Het groenonderhoud in onze gemeente kent inmiddels een lange geschiedenis. Enige jaren geleden werd dit gedaan door Lander. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zorgden ervoor dat het groen in onze gemeente op orde bleef. Op een zeker moment is dit overgenomen door de AVRI die ook de mensen van Lander daarvoor in dienst nam.

Het idee van het onderbrengen van het groenonderhoud bij de AVRI was dat door middel van een integrale aanpak de uitvoering niet achter elkaar aan ging. Een voorbeeld van wat er zou kunnen plaatsvinden dan is dat vandaag het gras links van de straat gemaaid word, en volgende week rechts van de straat. Ook onderdeel van deze integrale aanpak is dat de gehele openbare ruimte door 1 partij wordt onderhouden. Hierdoor zou er een efficiëntieslag gemaakt kunnen worden.

Echter moeten we constateren dat de staat van het openbaar groen vaak te wensen overlaat. De SGP fractie heeft dit meerdere keren aangekaart bij het college en opgeroepen om hier werk van te maken. Ondanks alle inzet blijft resultaat achter. Inmiddels heeft het geleid tot de situatie dat het groen er zo slecht bijstond dat het college lokale hoveniers heeft ingeschakeld om het groen op orde te brengen.

De SGP is zeer te spreken over het feit dat de staat van het groen eindelijk weer past bij de gemeente die we zijn! We hebben ook grote waardering voor de lokale hoveniers die binnen korte tijd de mouwen hebben opgestroopt en druk in de weer zijn geweest om het openbaar groen weer toonbaar te maken.

Een situatie als deze wil de SGP echter in de toekomst voorkomen. Vandaar dat mede op ons verzoek het college toekomstscenario’s gaat maken. Deze scenario’s gaan van een betere samenwerking met de AVRI tot het groenonderhoud elders onderbrengen. Op basis van deze scenario’s zal er een besluit genomen worden. Wat één ding is wel duidelijk het openbaar groen hoort op orde te zijn dat zijn we aan onze stand verplicht!