13 mei 2022

College kan weer aan de slag

Het is zover, donderdagavond 12 mei is in een raadsvergadering het akkoord gepresenteerd, het college geïnstalleerd en zijn twee nieuwe raadsleden beëdigd. De tijd van onderhandelen zit er nu op, nu is het tijd om aan de slag te gaan met de uitvoering. 

Aan het begin van de avond hebben de formateurs Steven van Westreenen en Dik Waasdorp vanuit hun rol toelichting gegeven op het akkoord en deze gepresenteerd aan de voorzitter van de raad, de burgemeester. Naast een korte toelichting op de thema's zorgzaam, duurzaam en koersvast benadrukte de formateur ook dat de raad zich in moest zetten een overheid te zijn die er is voor de burger. Naast deze inhoudelijke woorden werden ook alle betrokken, van formateurs tot ambtelijke ondersteuning hartelijk bedankt voor hun bijdrage aan de tot standkoming van het coalitieakkoord. 

Na de overhandiging van het akkoord aan de voorzitters hebben alle fractievoorzitters kort gereageerd op het akkoord. Lijstrekker en onderhandelaar Nees van Wolfswinkel besloot zijn bijdrage met de volgende wens: "Dat we de komende periode gezamenlijk een bijdrage mogen leveren aan het welbevinden van onze inwoners en ondernemers ... en bovenal dat God die alle dingen bestuurt en regeert het werk wil zegenen".

Er waren vanzelfsprekend wat kritische opmerkingen van de partijen die geen onderdeel uit maken van de coalitie maar het was goed om te horen dat veel uit het akkoord breed wordt gedragen. "Dit is een akkoord waar niemand op tegen kan zijn en wat we zo zelf hadden kunnen schrijven" waren de woorden van fractievoorzitter Jan Woldberg van de PvdA.

Nu het akkoord er is, is het tijd om er mee aan de slag te gaan. Daarvoor moest het 'nieuwe' college worden geïnstalleerd. De SGP droeg de heren M. Klein en N. van Wolfswinkel voor als kandidaten, de CDA mevrouw H. van Dijkhuizen en de VVD de heer Stefan van Someren. Alle kandidaten werden met ruime meerderheid gekozen door de raad waarna tot beëdiging kon worden overgegaan.

Beëdiging wethouder M. Klein

 beëdiging wethouder N. van Wolfswinkel

 

 

 

 

 

 

 

 

De beëdiging van wethouders betekende dat er twee plaatsen vrijkwamen in de raad. Om deze weer voltallig te maken zijn de heren R. Roseboom en R. Scheurwater beëdigd als raadsleden voor de SGP.

De fractie kijkt dankbaar terug op een intensieve periode. Er is veel werk verzet en er ligt een mooie basis om mee aan de slag te gaan. Wij niet weten wat de toekomst ons brengt. De afgelopen tijd laat ons maar weer eens zien dat de wereld er in korte tijd anders uit kan zien zoals ook bij de presentatie van het akkoord werd gememoreerd. Het is aan de raad en het college om in deze en de toekomende raadsperiode het goede te zoeken voor de inwoners van onze gemeente. En dat in biddend opzien tot God die alles bestuurd en regeert. 

Op de foto van links naar rechts: gemeentesecretaris G. Stam, burgermeester A. J. Kottelenberg, wethouder N. van Wolfswinkel, wethouder M. Klein, wethouder S. van Someren en wethouder H. van Dijkhuizen