25 oktober 2017

Werkloosheid Neder-Betuwe met kwart gedaald


Werkloosheid Neder-Betuwe met kwart gedaald

Positieve ontwikkeling

De aantrekkende economie heeft ook haar weerslag op de werkloosheid in Neder-Betuwe. In vergelijking met oktober 2016 is deze gedaald met 26,1%. Het aantal uitkeringsgerechtigden is teruggezakt van ongeveer 360 vorig jaar oktober tot het huidige aantal van 275. Dat betekent dat 2,3% van de Nederbetuwse beroepsbevolking werkloos is. Dat is de helft van het landelijk gemiddelde, wat op 4,7 % ligt.

Blijvend werk aan de winkel

Deze mooie cijfers laten zien dat 1 op de veertig personen van de beroepsbevolking (inwoners van 15-75 jaar) van Neder-Betuwe geen werk heeft. Hoewel het een laag percentage is, kunnen toch nog 275 mensen niet aan de slag. Ieder geval van werkloosheid zorgt voor verdriet in persoonlijke omstandigheden. De gemeentelijke overheid kan dus niet op haar lauweren gaan zitten. Er blijft nog werk aan de winkel!

Top-3

Overigens behoort Neder-Betuwe met een werkloosheid van 2,3% tot de top-3 van Gelderland. Alleen Barneveld heeft minder werkloosheid: 2,1%.

Ten opzichte van de buurgemeenten ligt het percentage werklozen opvallend laag. In Tiel ontvangt 4,4% een WW-uitkering, in Over-Betuwe 3,7%, in Buren 3,4% en in Wageningen 3%. De verschillen met gemeentes aan de overzijde van de Waal zijn over het algemeen nog groter: Beuningen 4,5 %, Druten 4,7 % en West Maas en Waal 3,6%.

Plattelandsgemeenten

De cijfers zijn afkomstig van het CBS. Op de website van Omroep Gelderland (http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2145838/Welke-gemeente-heeft-de-meeste-werklozen) is een kaart van Gelderland beschikbaar met de verschillende gegevens per gemeente. Daarop is ook te zien dat de ontwikkelingen in plattelandsgemeenten beduidend positiever zijn dan in stedelijk gebied.