5 juli 2018

Werken aan minder restafval


Werken aan minder restafval


De AVRI wil dat de hoeveelheid restafval per persoon per jaar daalt 175 naar 60 kg. De Neder-Betuwse politici vragen zich af of dat gaat lukken. Om de zaak goed te volgen is een amendement ingediend.

Het raadsbrede amendement roept het college op: “Help het publiek de tariefsverhoging te accepteren.” Het amendement bevat het besluit om de zienswijze van het college uit te breiden met de tekst: ‘Voor het nieuwe beleid verzoeken wij u uitdrukkelijk om te monitoren en om hiervan na elk kwartaal een rapportage aan de deelnemende raden te verstrekken. Tevens verzoeken wij u op korte termijn (vierde kwartaal 2018) onderzoek te doen naar de alternatieven voor het inzamelen van incontinentiemateriaal en bij de besluitvorming hierover de raden adequaat te betrekken.’

De fractievoorzitter van de SGP, de heer Waasdorp, zegt dat de AVRI opstartproblemen had met IBOR-taken (taken in o.a. de groenvoorziening), maar de afvalverwerking ging altijd goed. “We hebben de laagste tarieven in Nederland.” De overheid heeft een streven om in 2020 naar 60 kg en in 2025 naar 30 kg restafval per persoon te gaan. De SGP steunt dit streven om zodoende verantwoord met het milieu om te gaan. De AVRI maakt een grote stap: niet naar 75 maar naar 60 kg restafval in 2020. De SGP staat achter de monitoring, zodat de raad weet hoe het gaat. Als de doelstelling van de AVRI niet wordt behaald, moet ook het tarief worden aangepast. De SGP is het eens met andere fracties die vragen om het toevoegen van het incontinentie- en medisch materiaal.

De AVRI heeft operationele kosten voor de afvalverwerking. Waasdorp: “En 210% meer betalen voor restafval klopt niet. Veel mensen scheiden al het afval. Het aantal kliko’s aan de weg is met 1/3 afgenomen. Het amendement bedoelt de vinger aan de pols te houden.”

De SGP-fractievoorzitter wijst er ook nog op dat in de jaarrekening staat wat elke gemeente aan restafval aanlevert. “Wij (Neder-Betuwe) leveren gemiddeld 116 kg per persoon, Tiel zit op 130 kg. Wij hoeven niet voor Tiel bij te betalen.”