13 januari 2022

Werken aan leefbaar Ochten kan beginnen

De eigenaren van diverse panden aan het dorpsplein Ochten hebben overeenstemming bereikt over hun wensen in de toekomst. Het betekent dat de weg vrij is voor de gemeente om in samenspraak met inwoners en partijen verdere plannen te maken. Als alles meezit kan na de zomervakantie gebouwd gaan worden aan een leefbaar dorpshart in Ochten.

Wethouder Nees van Wolfswinkel is verheugd over deze ontwikkelingen. “Achter de schermen is lang en intensief gewerkt om partijen op één lijn te krijgen. Ik ben blij dat zij het eens zijn geworden want nu kunnen we verder. Maar vooral ben ik erg blij voor de inwoners van Ochten die zo lang hierop hebben moeten wachten.“

Voorzieningen in het dorpshart

Boon Food Group gaat op de plek van het huidige dorpshuis een nieuwe supermarkt bouwen. Het bestuur van het dorpshuis, Stichting Ontmoeting Ochten (SOO), stelt de gronden beschikbaar en ontvangt in ruil daarvoor een nieuw dorpshuis even verderop. Met de pandeigenaar van de huidige supermarkt is overeenstemming bereikt over het laten vervallen van de supermarktbestemming; dit was noodzakelijk omdat er anders te veel meters supermarkt zou ontstaan.

Aan de gemeente is gevraagd om medewerking voor de noodzakelijke procedures en vergunningen; dit gebeurt nadat wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd in een overeenkomst.

Uitnodigend plein

Voor de invulling van de overige ruimte rondom dit plein zijn er diverse mooie scenario’s. Van Wolfswinkel: “Het Dokter M. van Drielplein moet een mooie en veilige uitstraling krijgen, een hart vormen dat uitnodigt om naartoe te gaan.” De wethouder benadrukt dat dit in samenspraak met inwoners tot stand zal komen.

Aandacht voor boven- en ondergrond

In de jaren dat gewacht moest worden op overeenstemming van partijen, bleef de gemeente gelden reserveren voor het dorpshart Ochten. Nees van Wolfswinkel: “Niet alleen voor wat er bovengronds gaat gebeuren, maar zeker zoveel voor de ondergrond. Want een goede afwatering is er nodig, ook voor de woningen die rondom het plein zijn gelegen. Net als andere ondergrondse solide voorzieningen.”

Lange geschiedenis

Het dossier ‘Dokter M. van Drielplein Ochten’ kent een lange geschiedenis. Marktpartijen moesten overeenstemming bereiken. Maar er was rekening te houden met eigenaren van panden en de diverse bestemmingen. Ruim drie jaar geleden werd het dossier weer vlot getrokken en volgde een intensief overlegtraject.

Gemeenteraad

In juli 2021 nam de gemeenteraad een motie aan waarin supermarkt- en dorpshuispartijen werden opgeroepen om voor 1 oktober 2021 helderheid te geven over de gewenste herontwikkeling. Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2021 werd deze termijn verlengd tot 1 februari 2022. Met als voorwaarde en opdracht dat wanneer dit niet werd gehaald, het college van burgemeester en wethouders alternatieven moest gaan ontwikkelen. Wethouder Nees van Wolfswinkel: “Ik ben de gemeenteraad dankbaar voor de tijd die ons is gegund om het laatste stukje van de puzzel te kunnen leggen.”