17 maart 2015

Weet wat u kiest!

Wilt u weten waarom u morgen SGP zou moeten stemmen? Hieronder een paar van de belangrijkste thema's van onze partij bij de waterschap verkiezingen. Kiezen wordt niet zo moeilijk dus.

Voeg de daad bij het Woord

De Bijbel vormt een hechte basis voor het handelen en denken van de SGP. Het Woord en de christelijke normen en waarden bieden de partij houvast en maken haar minder gevoelig voor de waan van de dag. De SGP staat voor kernwaarden als openheid, eerlijkheid, standvastigheid, medemenselijkheid en rechtvaardigheid. In het dagelijkse leven en in de politiek. Daar kunt u vást op vertrouwen.

Efficiënt en doelmatig

Het Waterschap garandeert bescherming tegen overstromingen en schoon oppervlakte- en drinkwater. Dat moet zo blijven. Wel vindt de SGP dat de organisatie net als alle overheidsinstellingen efficiënt en doelmatig moet omgaan met haar budgetten en moet streven naar kostenbeheer en lastenverlichting in combinatie met klantvriendelijkheid. Wij willen onderzoeken of deregulering hierin een rol kan spelen.

Geen verval in afval

SGP is groot voorstander van duurzame techniek. Zo produceert de waterzuivering van Apeldoorn gas door vergisting van zuiveringsslib. Hiermee maken ze elektriciteit voor de eigen installatie en voor verkoop aan het energiebedrijf, terwijl ze de vrijkomende warmte gebruiken in de stadsverwarming. Na winning van fosfaat (kunstmest) uit de reststof blijft slechts een geringe hoeveelheid afval over voor de stort.

Ruimte voor de boeren

Agrariërs zijn ondernemers. Ze zorgen voor gezond en veilig voedsel voor iedereen. De overheid moet er daarom voor zorgen dat de regelgeving boeren niet belemmert om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden, met respect voor de natuur De schaalgrootte van het gezinsbedrijf heeft daarbij onze voorkeur. Wij denken aan pilots met uitnodigingsplanologie, ondersteuning van jonge agrariërs bij bedrijfsovernames en stimuleren van streekproducten.

Mee thema's vindt u op de website van de SGP voor de waterschappen