9 februari 2018

"We moeten scherp én nuchter blijven"


De SGP wil komende jaren ‘bouwen en bewaren’

“We moeten scherp én nuchter blijven”

Hoe ga je de verkiezingen in als je al jaren de grootste partij bent? Waarvoor klimmen de heren van de SGP op de zeepkist? En met welk gevoel kijken ze vooruit naar de komende vier jaar? Lijsttrekker Nees van Wolfswinkel is er helder in. “We mogen enerzijds dankbaar zijn voor alles wat we bereikten de afgelopen jaren. Dat is niet gering. Maar we moeten ook scherp blijven. En nuchter.”

Dit jaar heeft de SGP als campagnethema ‘Bouwen en bewaren’. Wie bekend is met de Bijbel – of ooit het scheppingsverhaal las – komt deze woorden bekend voor. “Het is een oude opdracht”, knikt Van Wolfswinkel. “Een opdracht van God aan de mens. De aarde bouwen en bewaren. Maar deze opdracht heeft geen houdbaarheidsdatum. Gods Woord is en blijft altijd geldig én actueel. Het ‘Bouwen en bewaren’ is daarvan een goed voorbeeld. God geeft hiermee een waardevolle richtlijn voor evenwichtige politiek.”

De resultaten van bouwen

Van Wolfswinkel legt uit hoe de fractie dit ziet. De SGP heeft als grootste coalitiepartij veel bereikt de afgelopen jaren. De gemeente is vol nieuwe ontwikkelingen, van ABC tot nieuwbouwwijken in de kernen. Financieel is de gemeente uit het dal gekropen. De lasten voor inwoners zijn gedaald. En de werkeloosheid bereikte een prettig dieptepunt. “We hebben gebouwd als gemeente. Dat hebben we samen gedaan. Met ons beleid hebben we geprobeerd daar de juiste richting aan te geven. Op dezelfde manier willen we dat de komende jaren doen. We willen doorgaan. Groeien. Ontwikkelen. Echt in alle opzichten”, vindt Van Wolfswinkel. “Het gaat dan niet alleen over het investeren in eyecatchers als het ABC en de infrastructuur daaromheen. Het is ook belangrijk dat onze gemeente een veilige plek is voor kwetsbare mensen. Dat vraagt om bouwen aan een heel andere kant van het bestuur. De zorg en daarmee samenhangende voorzieningen. Ofwel: we moeten de gemeente in zijn volle breedte besturen en bouwen. En niet eenzijdig ambities najagen.”

Het belang van bewaren

Voor de SGP is dat geen nieuwe lijn. Maar wel een lijn die na vier goede jaren extra belangrijk is. Rust en degelijkheid zijn woorden die de SGP’ers passen. Zorgvuldigheid. Voor de fractieleden is het thema daarom niet alleen ‘bouwen’, maar ook ‘bewaren’. Bewaren is een woord dat een duidelijke betekenis heeft. Het is gericht op later. Iets zuinig behandelen en wegleggen, zodat het beschikbaar blijft. “Precies. Dat is onze taak als gemeentebestuur. Nu het goed gaat, moeten we als een verantwoordelijk rentmeester omgaan met wat we hebben”, stelt Van Wolfswinkel. “We moeten zorgen dat gemeenschapsgelden zorgvuldig worden besteed. We willen de veiligheid van onze inwoners koesteren en verbeteren. En al is onze gemeente slechts een stipje op de wereldkaart, we willen óók helpen de aarde te bewaren. Juist door te bouwen, dúúrzaam te bouwen, kunnen we bijdragen aan een schone leefomgeving. Dat kan ‘m zitten in het stimuleren van duurzame energie, maar ook in het onderhouden van het openbaar groen.”

Volhouden

Gaandeweg het gesprek passeren verschillende aandachtspunten voor de komende raadsperiode de revue. Nee, het zijn geen grote veranderingen of onverwachte standpunten. De SGP straalt de rust uit van een regerende partij die overtuigd is van de gekozen koers. En die dat niet zomaar is. “Het gaat goed met onze gemeente. Dat is mede te danken aan het beleid dat we voerden. We grijpen de verkiezingen liever aan om dit samen vol te houden, dan om een andere richting te kiezen.”

Betekent dit dat de SGP’ers achterover leunen op hun zetels? Van Wolfswinkel veert meteen op. “Nee, zeker niet. Integendeel. We zitten op het puntje van onze stoel, om het zo te zeggen. We moeten scherp blijven. Onze portemonnee goed bewaken en nog steeds de tering naar de nering zetten. We moeten zorgen dat alle voorzieningen in de dorpen meegroeien met het aantal inwoners, winkels en ondernemers.”

Veelzijdige kiezers

En dan toch de vraag. Voor wie is de SGP nou echt de beste partij om te kiezen in de Neder-Betuwe? Een gedreven lijsttrekker als Van Wolfswinkel geeft daar een tikkeltje oranjegekleurd antwoord op. Maar toch. “We zijn in de eerste plaats de partij voor kiezers die Gods Woord als richtsnoer voor de politiek zien. Voor inwoners die waarde hechten aan het behoud van de identiteit van onze gemeente. Maar we zien dat er steeds méér redenen zijn om voor de SGP te kiezen. Ook mensen die zichzelf niet tot de trouwe SGP-achterban rekenen, kiezen voor ons beleid. Ik denk”, zegt Van Wolfswinkel bescheiden, “dat dit te maken heeft met de vooruitgang die we als gemeente de afgelopen jaren hebben geboekt. Ik weet in elk geval dat het vertrouwen van zoveel inwoners voor ons als fractie zwaar weegt. Het besturen namens hen is een verantwoordelijkheid die we graag dragen, maar die aanzet tot zorgvuldigheid. We hopen dan ook dat de kiezers niet alleen hun vertrouwen geven, maar dat God vooral wijsheid en Zijn zegen geeft!”