13 juli 2015

VV Echteld 'furieus' op SGP-fractie

VV Echteld is 'furieus' op de SGP-fractie in Neder-Betuwe. Dat schrijft het bestuur van de voetbalclub in een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

De aanleiding wordt gevormd door opmerkingen van de SGP dat VV Echteld opgeheven zou kunnen worden als onderdeel van een bezuiniging op sportaccommodaties.

Bezuinigingen

In totaal moet het college van burgemeester en wethouders vanaf volgend jaar 200.000 euro bezuinigen op sport. Om de tegenvallende meicirculaire op te vangen moet in samenspraak met de sportverenigingen bespaard worden, zo is bepaald in een motie van SGP, CDA en VVD, die een meerderheid van de raad vormen.

Maatschappelijke discussie

De opmerking leidde tot een mooie discussie, onder andere op de site van de PvdA en in De Gelderlander.

De SGP stelt in een reactie dat het fusievoorstel door meerdere partijen binnen en buiten de raadzaal welwillend is ontvangen. 'U geeft aan geen principieel bezwaar te hebben tegen een eventuele fusie, wij zijn u erkentelijk voor de opening die u biedt', schrijft de partij aan de club. De brief van de SGP kunt u hier lezen.