2 februari 2016

Vrijwilligersprijs Neder-Betuwe voor echtpaar Van Tilborg

De heer en mevrouw van Tilborg hebben op woensdagavond 6 januari uit de handen van de burgemeester de Vrijwilligersprijs van Neder-Betuwe gekregen. Dat gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Het echtpaar zet zich al 25 jaar in voor Woord en Daad. Een prijs die dus zondermeer is 'verdiend'.

Een eervolle vermelding was er voor Amy Mathijsen en Willemien de Vree, en daarmee voor alle vrijwilligers die geholpen hebben bij de vluchtelingenopvang.