22 oktober 2016

Vragen verkeersveiligheid fietspad Ochten - Tiel

Met enige regelmaat gebeuren er ongelukken met fietsers en bromfietsers op het fietspad Ochten-Tiel. Verzoeken van omwonenden om wat aan de verkeersveiligheid te doen, hebben nog niet tot concrete maatregelen geleid. Reden voor onze fractie om de volgende vragen te stellen:

Geacht College,

Na aanhoudende klachten vanuit diverse inwoners van IJzendoorn zijn we bij hen op bezoek geweest om aan te horen wat hun probleem is. Het werd al vrij snel duidelijk dat ze zich grote zorgen maken om de verkeersveiligheid van fietsers aan de Molenstraat. Met name op het stuk tussen de dwarswegen Keizerstraat en Veldsteeg zijn er in de afgelopen tijd diverse ongelukken gebeurd. Helaas lukt het hen niet om dit bij de juiste personen op het gemeentehuis op hun bureau te krijgen. Het gaat hier om een situatie zoals u kunt zien in bijgevoegde foto. Het is een onoverzichtelijke bocht, er is een zeer smalle berm en daarnaast direct een diepe sloot. De fietsers/bromfietsers hebben dus geen tijd om te anticiperen op tegenliggers met alle gevolgen van dien. Gezien het feit dat de gemeente zorg moet dragen voor de veiligheid van de fietsers op de desbetreffende fietspaden de volgende vragen:

  • Bent u op de hoogte van deze specifieke onveilige situatie?
  • Bent u op de hoogte van de diverse onveilige situaties op de Heuningstraat/Molenstraat?
  • Is de gemeente de verantwoordelijke partij in deze situaties?
  • Bent u op de hoogte van de diverse ongevallen die hier hebben plaats gevonden?
  • Is het mogelijk deze onveilige situatie te verbeteren?
  • En zo ja aan welke verbetering denkt u?

We zien u reactie samen met de omwonenden van de Molenstraat in IJzendoorn met belangstelling tegemoet.

Willem Keuken

SGP