7 oktober 2023

Vol achter Israël

Vandaag is Israël wreed aangevallen door de terroristen van Hamas. Wij staan voluit achter Israël. Israël is een vrij en democratisch land in een regio vol onrust, dat alle steun verdiend. Het volk Israël is het verbondsvolk van God. Vanuit Bijbelse en historische achtergronden voelen wij ons met Israël verbonden.  

Wij steunen onze collega's in de Staten Generaal en het Europees Parlement bij hun acties om aandacht te vragen voor steun aan Israël!  

Bid voor de vrede van Israël, voor de inwoners van Israël en voor die van Gaza!  

Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. 
Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen. 
Om mijner broederen en mijner vrienden wil, zal ik nu spreken, vrede zij in u! 
Om des huizes des HEEREN, onzes Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken. 

 

 Psalm 122, vers 6 t/m9