11 december 2019

Vertrek wethouder Hans Keuken


PERSBERICHT

Opheusden, 10 december 2019

SGP-wethouder Hans Keuken vertrekt

Op 6 december jongstleden heeft wethouder Keuken bij de gemeenteraad zijn ontslag ingediend. Na elf jaar namens de SGP wethouder te zijn geweest, gaat Keuken in het bedrijfsleven aan de slag.

Nadat Keuken vanaf 2006 ruim twee jaar raadslid van de gemeente Neder-Betuwe was, werd hij in 2008 wethouder. Die functie heeft hij ervaren als 'dynamisch, intensief, afwisselend, met heel mooie kanten maar ook met minder leuke ervaringen'. Terugkijkend zijn periode als wethouder schrijft Keuken in zijn ontslagbrief dat het wethouderschap naast boeiend ook lastig en kwetsbaar is.

Op 13 januari 2020 start Keuken in zijn nieuwe baan als HRM-manager bij FTH Groep. In die functie is Keuken onder meer verantwoordelijk voor het human resource management bij bedrijven als Babypark en Babydump. Keuken schrijft dat de gesprekken met FTH Groep hem veel positieve energie hebben opgeleverd en hem de overtuiging hebben gegeven deze stap op het juiste moment te zetten.

Met het vertrek van Keuken verliest Neder-Betuwe een ervaren politicus. Dik Waasdorp, fractievoorzitter van de SGP, waardeert het vele werk dat Keuken voor de gemeenschap heeft verricht: "Wij hebben Hans gedurende zijn jarenlange inzet voor Neder-Betuwe leren kennen als een gepassioneerd en betrokken politicus. Wij zijn Hans veel dank verschuldigd en wensen hem Gods zegen toe in zijn nieuwe baan."

Nu er een wethouderspost vrijkomt gaat de SGP-fractie op zoek naar een geschikte kandidaat. Daarbij is van belang dat die persoon een bijdrage kan leveren aan een bestuurskrachtige gemeente. De SGP-fractie hoopt op korte termijn een wethouderskandidaat aan de gemeenteraad voor te stellen.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met:
Dik Waasdorp, fractievoorzitter SGP Neder-Betuwe
Tel. 06-25 09 38 39