5 juli 2018

Verbetering communicatie AVRI


Verbetering communicatie AVRI

In 2019 zal de afvalinzameling fors veranderen: ‘omgekeerd inzamelen’. Er is ophef ontstaan over het systeem en de tarieven. Het communicatieplan is nog in de maak en de uitvoering had al gestart moeten zijn. 

Tijdens de raadsvergadering van 31 mei heeft de heer Roseboom (SGP) aangegeven dat een publicatie in de Gelderlander een forse verhoging van de tarieven meldt. Hij dient een raadsbreed gesteunde motie in, waarin het college gevraagd wordt de AVRI op te roepen om het communicatieplan zo spoedig mogelijk vast te stellen. Een duidelijk communicatie naar de inwoners is van cruciaal belang voor het welslagen van de verandering.
Wanneer het communicatieplan gereed is kan vervolgens de nieuwe wijze van inzamelen starten. Daarnaast is het nodig om alle mogelijkheden aan te wenden om de uitrol soepel te laten verlopen. Tot slot moet de AVRI de communicatie op zo’n duidelijke en volleidge voeren, dat de deelnemende gemeenten geen aanvullende communicatie hoeven uit te voeren.