24 april 2019

Verbetering AED-netwerk heeft prioriteit


Verbetering AED-netwerk heeft prioriteit

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners een hartstilstand. Ook in Neder-Betuwe krijgt regelmatig een burger een hartstilstand. De overlevingskans is het grootste wanneer binnen zes minuten de juiste hulp is gestart. Dat betekent dat naast professionele hulpverlening ook hulpverlening door burgers van grote meerwaarde kan zijn, omdat burgers gemiddeld tweeënhalve minuut eerder bij een slachtoffer zijn en met de reanimatie kunnen starten. De inzet van een Automatische Externe Defibrillator (AED) verhoogt de kans op een succesvolle behandeling.

Beschermwaardig leven

De SGP beschouwt op grond van Gods Woord menselijk leven als beschermenswaardig en waardevol. Vanuit dat oogpunt wordt onderzocht op welke wijze gemeente Neder-Betuwe invulling kan geven aan het optimaliseren van het bestaande AED-netwerk. Daarbij vindt de SGP dat voor de gemeente een informerende en faciliterende rol is weggelegd.

AED’s in Neder-Betuwe

In Neder-Betuwe zijn enkele tientallen aangemelde AED’s aanwezig. Veel van deze apparaten zijn niet de gehele dag beschikbaar. Dat komt bijvoorbeeld doordat AED’s in kantoorgebouwen, scholen en bij gemeentelijke gebouwen vaak enkel tijdens openingstijden bereikbaar zijn. Wat de SGP betreft komt daar verandering in en worden zoveel mogelijk AED’s 24 uur per dag beschikbaar gemaakt en op het oproepsysteem voor burgerhulpverleners van HartslagNu aangemeld. Ook streeft de SGP naar effectieve gemeentelijke communicatie richting burgers en bedrijven over de mogelijkheden om AED’s met buitenophangkasten 24 uur per dag bereikbaar te maken en de locaties van reeds aanwezige AED’s. Daarnaast kunnen gemeentelijke AED’s op korte termijn aan de buitenzijde van gebouwen worden geplaatst.

In het buitengebied van Neder-Betuwe zijn weinig AED aanwezig. Hierdoor is de kans kleiner dat binnen enkele minuten na een hartstilstand een AED kan worden ingezet. Daarom wordt bij het college van B&W ook hiervoor aandacht gevraagd.

Wat kunt u als ondernemer of burger doen?

Volg een reanimatiecursus en wordt burgerhulpverlener

Elke Nederlander die een reanimatietraining heeft gevolgd kan burgerhulpverlener worden. Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die zich hebben ingeschreven bij het oproepsysteem voor reanimatie van HartslagNu. Als de 112-centrale een melding van een hartstilstand ontvangt, kunnen burgerhulpverleners naar het slachtoffer worden toegestuurd. In de praktijk zijn de burgerhulpverleners vaak eerder dan professionele hulpverleners bij het slachtoffer, waardoor eerder met de reanimatie kan worden gestart en de overlevingskans wordt vergroot.

Spaar voor een AED

U kunt ook een AED aanschaffen, eventueel samen met uw buurtgenoten. Met behulp van de website www.buurtaed.nl kunt u samen met uw buurtgenoten voor een AED geld inzamelen. Als het benodigde bedrag is gedoneerd, dan wordt een AED in uw wijk geplaatst. Zodoende kunt u zelf de gezondheidsrisico’s in uw wijk verlagen.

Meld uw AED aan Hebt u al een AED? Meld de AED dan aan via www.hartslagnu.nl, zodat het apparaat bij een hartstilstand kan worden gebruikt.