18 april 2024

Vaccinatie, vrije keuze, goede informatie en degelijk beleid

Op de laatstgehouden gemeenteraadsvergadering heeft de SGP tegen gestemd bij een motie van de PvdA. Deze motie riep op om nog meer in te zetten op informatieverstrekking rondom vaccinatie. Deze oproep kwam specifiek voort uit de actuele toename van onder andere kinkhoest in Nederland. Volgens de SGP is de informatie rondom vaccinatie voldoende voor ouders om tot een juiste keuze te komen over vaccinatie en daarmee deze motie overbodig.
In 2018 heeft de volledige raad ingestemd met een motie met dezelfde inhoud. Destijds hebben we als SGP aangegeven dat de vaccinatiegraad in de gemeente laag is. Om tot een goede en afgewogen keuze te komen rondom vaccinatie, vond de SGP toen dat er beter informatie gegeven kon worden over vaccinatie. Hiervoor heeft de raad toen jaarlijks extra geld beschikbaar gesteld aan de GGD.
Het is voor de SGP belangrijk dat burgers over genoeg informatie beschikken om een eigen en vrijwillige keuze te maken. Door de wijziging in 2018 worden ouders meerdere malen geïnformeerd over de mogelijkheden om hun kinderen te laten vaccineren. Deze keuze moet vrijwillig en zonder drang gemaakt kunnen worden.
De SGP vindt dat het extra geld voor betere informatie nog steeds belangrijk is. De wethouder gaf aan dat de GGD jaarlijks voldoende geld heeft om gedegen informatie op de juiste plaatsen beschikbaar te stellen. De informatie moet iedereen op de juiste manier bereiken, maar de huidige informatievoorziening is voldoende.
Over vaccinatie wordt door de achterban van de SGP verschillend gedacht. Een deel ziet vaccinatie als middel in Gods hand om ziekten tegen te gaan. Een ander deel vindt dat men zich niet moet laten vaccineren, maar afhankelijk moet zijn van de voorzienigheid van God. De SGP maakt zich sterk voor de volledige achterban om voor God en haar eigen geweten de juiste afweging te kunnen maken.
Over vaccinatie wordt verschillend gedacht, ook in de achterban van de SGP. Het gaat om een zaak van het geweten en daarom is voorzichtigheid gepast. Vandaar dat de SGP het belangrijk vindt dat er goede en evenwichtige informatie wordt gegeven, zodat ouders een weloverwogen keuze kunnen maken. Deze informatievoorziening moet niet doorslaan in drang, suggestieve opmerkingen of zelfs dwang. In het debat over de motie vonden de SGP het dan ook te betreuren dat diverse partijen aangeven respect te hebben voor mensen die ervoor kiezen om hun kinderen niet te vaccineren maar tegelijkertijd wel suggereerden dat deze ouders onverantwoordelijk zouden zijn en zelfs liefdeloos. Dat gaat de SGP betreft niet samen, zij zal zich daarom sterk blijven maken dat ouders zich in onze gemeente vrij blijven voelen in de keuze die ze maken. Een keuze waarvan een iegelijk in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd is om met de apostel Paulus te spreken.