24 april 2017

Uit de fractie: Raadsverslag 31 maart 2017

 

Raadsverslag 31 maart 2017

Bij de opening

Waarnemend voorztter Van Wolfswinkel verzoekt de raad om een ogenblik van stilte voor bezinning en gebed.

Hij meldt dat deze bijzondere raadsvergadering in het teken staat van het afscheid van burgemeester Veerhoek en zijn echtgenote.

Toespraken

Voorzitter Van Wolfswinkel: “Een jaar vliegt voorbij.” Dat geldt ook voor de periode van de negen jaar burgemeesterschap van de heer Veerhoek. In die periode is enorm veel werk verzet. Eén van de belangrijkste wapenfeiten is de bouw van het nieuwe gemeentehuis onder zijn leiding. In de raadszaal van deze nieuwbouw vindt het afscheid plaats. “Ik wens u een goede afscheidsraadsvergadering, waaraan u beiden met genoegen zult terugdenken.”

Wethouder Keuken, 1ste locoburgemeester namens het college

Hij schetst burgemeester Veerhoek als een gedreven alleskunner. De burgemeester deelt in zorgen en in successen. Zijn kracht ligt in vooruitzien en strategisch denken en daarmee behartigt hij de belangen van de gemeente Neder-Betuwe en van de regio. Hij is naar de inwoners betrokken, warm, gedreven en een tikkeltje verlegen, aangevuld met bravour. “Daarbij is je vrouw Tineke de drijvende kracht achter je, die je ook beschermde. Tineke is de enige die je aankan.” Bij de bouw heeft hij samen met een scholier van alle 18 scholen een koker met wensen ingebouwd. Hij vat het tijdperk Veerhoek samen als periode van vooruitgang. De burgemeester laat een sterke, trotse gemeente achter. “In de Bijbel vinden we in het boek Prediker de tekst: Alles heeft een bestemde tijd.” Als jullie teruggaan naar Zeeland, blijven jullie welkom in onze mooie Neder-Betuwe. Heel veel dank voor de goede samenwerking. Persoonlijk voegt de wethouder, ook namens zijn vrouw, nog toe: “Gods zegen toegewenst en dat de komende jaren jullie beste jaren mogen zijn. A Dieu, Vaarwel.”

Voorzitter Van Wolfswinkel

In 2014 besloot de gemeenteraad om een nieuwe gemeentevlag te laten ontwerpen. Dat werd een geel-rode leeuw als symbool van de ambitieuze, energieke gemeente Neder-Betuwe. Toen vond Veerhoek het niet nodig om een banier aan te schaffen met het argument: ‘Ik ben niet de president van Amerika.’ Maar omdat de raad dacht dat Veerhoek het wel leuk zou vinden, is alsnog voor deze gelegenheid een banier met de leeuw besteld. Deze mag hij nu, samen met echtgenote Joke Honders van de inmiddels overleden ontwerper, Folkert Schuurman, onthullen. De banier blijft in het geemeentehuis.

Burgemeester J. de Boer, voorzitter van de burgemeesterskring Rivierenland

Hij citeert vertrouwelijk uit een juryrapport, onder embargo tot 1 april. Het gaat over de verkiezing van de beste bestuurder van Neder-Betuwe, georganiseerd door De Gelderlander. Neder-Betuwe is in 1327 ontstaan na opdeling van de Betuwe in Over-Betuwe en Neder-Betuwe. Derde is Burgemeester Ridder Van Rappart (1932-1939) op basis van wat wij nu twijfelachtige redenen zouden noemen. Tweede is Ambtman Dirk Vijgh (1578-1618) met de redenen, waar de burgerij tegen in opstand zou komen. Ten slotte eerste is Burgemeester Cornelis Willem Veerhoek ( 2008-2017), “what you see is what you get.” Als fruittelerszoon en ingenieur waterbouw kreeg hij het lek van de noodlijdende gemeente snel boven water. Hij scoort matig op onderdeel geduld, hij heeft niemand vermoord, geen fraude gepleegd, was een heel brave man. “Met de reorganisatie van AVRI heeft hij met geduld en vasthoudendheid het doel weten te bereiken, met als resultaat, dat we vanaf volgend jaar ons restafval zelf mogen wegbrengen.”

Hij noemt Veerhoeks handelen bij de tijdelijke opvang van vluchtelingen in Dodewaard, deelname aan de Veiligheidsregio, zijn geweldige rekenkunst als financieel geweten van de regio. Hier eindigt het juryrapport. Hij dankt Veerhoek voor de fijne samenwerking in de regio. Als onbetwiste winnaar krijgt hij de gele (te kleine) wielrennerstrui, die met man en macht wordt aangetrokken. “Hartelijk dank namens de burgemeesterskring.”

Burgemeester Beenhakker, voorzitter van Regio Rivierenland

Namens de Fruitdelta Rivierenland kenschetst hij burgemeester Veerhoek als mr. AVRI en als rekenmeester, pleitbezorger van regionale samenwerking, vasthoudend en bereid compromissen te sluiten. Hij overhandigt een nog niet gepubliceerd boek over de Fruitdelta en een beeldje als dank voor de enorme inzet voor de Regio Rivierenland. Hij voegt er nog een compliment aan toe voor de ondernemersrol in het industrieschap Medel.

Voorzitter Bruls van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid

“Ik ben met enige schroom als katholiek burgemeester van de oudste stad van Nederland in deze gemeente gekomen. Het zal toch niet zo’n heerlijke chaos zijn als in de gemeenteraad van Nijmegen?” Hij citeert de kerkvader Augustinus: ‘Wij zijn de tijden, de tijden zijn wij.’ Daarmee bedoelde hij dat in alle tijden de mensen de verantwoordelijkheid altijd bij een ander leggen. “Het komt er op aan wat je zelf doet en hoe je je verhoudt tot andere mensen en omstandigheden.” In de Veilgheidsregio heeft Kees (Veerhoek) een prominente rol gespeeld. Maar dat nuanceer ik voor de financiële kant, waarvoor hij tot in detail ging. Dat is opgelost door hem in allerlei commissies te zetten.” Hij wist samen met andere opposanten zijn mening naar voren te brengen. Maar als er een democratisch besluit genomen was, dan was hij ook loyaal. Hij noemt de grote betrokkenheid bij de opleiding van de brandweer, speciaal van de jeugdbrandweer. Veerhoek loopt de 4-daagse en hij hoopt hem nog lang te kunnen verwelkomen bij binnenkomst. Hij wenst beiden nog vele goede jaren.

Intermezzo

Vertegenwoordiging van de (toendertijd) kinderen, die de wensen van de scholen in de muur van de raadzaal metselden: Lieke Bovendorp, Lianne van Dijk, Marieke Hanselaar en Marijn Groeneveld. Sinds de inmetseling delen ze een groot geheim dat pas bij de afbraak, mogelijk na 200 jaar bekend wordt. Ze hebben een cadeautje voor mevrouw Veerhoek: “een ketting met een voorzittershamertje, dat zult u vast wel nodig hebben.” Ook hebben ze een gong voor hun huis in de Zeeuwse duinen. In de buizen zitten wensen voor hen beiden. Ze besluiten met: “Burgemeester, heel erg bedankt voor alles wat u voor ons in Neder-Betuwe deed. Wij wensen u en uw vrouw hele fijne jaren toe. En wij hopen dat u beiden stokoud mag worden!”

Burgemeesters van Poolse partnergemeenten Pepowo en Pakislav

Beide burgemeesters bedanken hartelijk voor de uitnodiging. Zij en de inwoners van hun gemeente genoten van de jaarlijkse ontmoetingen en van de vriendschap. Ze hopen dat de band blijft bestaan. Ze bedanken voor de fijne, enthousiaste samenwerking en voor de adviezen in hun overgang naar democratie. Ze brengen de groeten over van hun inwoners. Speciaal bedanken zij voor het organiseren van de vakantieweken van de kinderen uit hun gemeente. Zij nodigen de heer en mevrouw Veerhoek uit in hun gemeente langs te komen als ze op vakantie in Polen komen. “Dat u mag genieten van uw welverdiende pensioen.” Beide burgemeesters overhandigen een aandenken.

René van Eck, voorzitter van de ondernemersvereniging

“Ondernemers en burgemeesters horen eigenwijs te zijn. Ze kijken op hun eigen wijze naar kansen en naar de toekomst.” De heer Van Eck benadrukt, dat burgemeester Veerhoek ondernemend en eigenwijs en standvastig is geweest en hij verwijst naar o.a. de totstandkoming van het gemeentehuis en van het ABC. Er ligt nu een ondernemingsstructuurvisie. Wat er nog ligt is de wens om bij alle bedrijventerreinen glasvezel te krijgen, inspanning voor meer inbraakpreventie, verhuur van kantoorruimte voor bedrijven. Hij heeft de laatste anderhalf jaar waardering gekregen voor het werk van de gemeente. Er is een mooie samenwerking ontstaan tussen overheid, onderwijs en ondernemers, de tripel helix’s, met als slotakkoord dat Pantarijn een nieuwe school kan bouwen. “Namens alle ondernemers bedankt als ondernemende, eigenwijze burgemeester.”

Intermezzo

Daan Viergever, alias Djerk van Hanje van Mie.

Hij breekt in in het programma van de raad met de vraag of hij ook nog wat mag inbrengen. “Beste burgemester, graag zou ik bij oew afscheid nog een kort wordje tegen oe zegge. Al een poar joar heb ik op de nijjoarsreceptie samen met Veerhoek de zaken van het afgelope joar deurgenome as cabarè. Da kwam toe hij heurde da ze in Heuse een nei gemeentehuis zoude neerzetten veur de helf van de graamde koste en da tie de snor zou afschère as em da nie zou lukke. Toe ze in Overbetuwe da vernome zijn ze is bij hum goan heure. Ze zeien da et een Zeeuw moes zijn en die zin zunig. Het viel hier goed da ge zunig weurt en verstand van zaken ha. En of ze nou liberoal of zwoar gerefermeerd weure, ze konden met ouw dur ene deur en ze zien oe mee leje oge goan. En ge begreept dat ge bij et bogenfees nie moes deurrije, mar overal efkes uitstappe, een proatje make en niet te vergète een bolje te vatte. We nemen in de streek de pet af voor wat onder uw leiding tot stand is gekomen. Een goede tijd in Zeeland.”

Mevrouw Günther namens de gemeenteraad

“Einde oefening, het zit er op als burgervader. Vanaf je 61ste tot je 70ste als burgemeester volgehouden, de maximale pensioenleeftijd voor burgemeesters. Het afscheid is in uw stijl, actief tot de uiterst mogelijke dag.” Zijn ambitie was als weg- en waterbouwer groei en bloei. Er kwamen bouwputten: het gemeentehuis, het Agro Business Centrum met een subsidie van de Provincie, nieuwbouw van Pantarijn kan beginnen, dankzij zijn inzet. In de regio staat hij bekend als een kundig èn lastig heerschap, wat voor de raad betekent dat hij zowel de belangen van de gemeente als van de regio behartigde. Hij is een warme, toegankelijke burgervader, die boven de partijen staat, midden tussen de bevolking. Hij was hier negen jaar eigenwijs, bevlogen, respectvol, vasthoudend en veeleisend. “Je hebt echt bergen verzet. Je laat ons achter als een sterke, trotse gemeente. Tineke, ook bedankt. Je bracht vrolijkheid en kleur. Kees, je zult je weg wel vinden, maar neem eerst samen met je vrouw wat rust. We wensen jullie een mooi leven toe. Samengevat: Het was een groot voorrecht dat jij onze burgemeester was.”Je blijft altijd welkom. Dank, dank, dank. Het ga je goed en zorg goed voor elkaar.” Ze biedt het echtpaar Veerhoek van de raad, college en personeel een liber amicorum, een vriendenboek, aan.

Ereburgerschap Gemeente Neder-Betuwe

Toelichting

Het college stelt de raad voor:

a. De ‘Verordening gemeentelijke onderscheiding Ereburgerschap van de gemeente Neder-Betuwe 2017’ vast te stellen.

b. Te benoemen tot Ereburger van de gemeente Neder-Betuwe: de heer ir. Cornelis Willem Veerhoek, geboren op 3 maart 1947 te Kapelle.

c. Op grond van artikel 5 van de onder a genoemde verordening aan hem de oorkonde, de legpenning en het draaginsigne uit te reiken. Dit vanwege zijn grote verdiensten voor de gemeente Neder-Betuwe.

Behandeling in de raad

De heer Van Hattum (GB) meldt dat deze verordening op een bijzondere manier op de agenda komt, maar dat alles binnen de geldende regels gebeurt. Hij licht de inhoud van de verordening toe met o.a. de gronden voor benoeming. Aan de onderscheiding zijn een oorkonde, een legpenning en een draaginsigne verbonden. Hij vraagt de raad om het voorstel van het college te steunen.

Besluitvorming

De raad neemt de verordening Ereburgerschap Gemeente Neder-Betuwe unaniem aan.

De heer Van Hattum feliciteert ook namens de raad en het college burgemeester Veerhoek met de benoeming tot ereburger van de gemeente Neder-Betuwe. “Ereburger van deze gemeente word je niet zomaar. Sinds uw aantreden hebt u met veel inzet, grote ijver en doorzettingsvermogen ingezet in het ambt van burgemeester. Hiermee wordt u blijvend verbonden aan onze gemeente. U was ook burger en inwoner: een vriendelijke, integere man met grote belangstelling voor de samenleving. U was bij bijzondere en feestelijke gelegenheden en ook bij droevige situaties. Geniet samen met uw vrouw als u terug gaat naar het Zeeuwse land. Ik wens u Gods zegen toe op uw verdere levensweg.” Hij overhandigt hem de bijbehorende oorkonde, een legpenning en hij spelt hem als eerste ereburger het draaginsigne op.

Intermezzo

Drie zusters Janneke, Gerdien en Liesbeth de Vree uit Dodewaard brengen een muzikaal intermezzo ten gehore met panfluit, blokfluit en trompet.

Dankwoord van burgemeester Veerhoek

De heer Veerhoek bedankt voor de onderscheiding Ereburger van de gemeente Neder-Betuwe. Hij is blij met alle zaken van de toespraken. Hij realiseert zich dat hij naast de toegezwaaide loftuitingen ook valkuilen heeft. Met de jeugd van de 18 scholen heeft hij een steen ingemetseld in de raadzaal met daarachter de koker met wensen van de scholen en van hemzelf. “Mijn wens is: ‘Dit huis is af, maar het krijgt pas betekenis als de democratie er gaat zegevieren’.” Zijn drijfveer was: iets betekenen voor de Neder-Betuwe. Hij blikt terug op het bericht dat hij door de raad gekozen werd. Ook op zijn boodschappenlijst van toen, de klussen, die hij graag wilde afmaken. De laatste was de ondertekening van de stukken voor de bouw van Pantarijn. Zijn ambitie was verbinden, zorgen voor een goede organisatie, effectieve en efficiënte werkomgeving (gemeentehuis), ombuiging naar bedreigingen en kansen, zuinig zijn, goedgevulde oorlogskas om zelfstandig te blijven, belang van samenwerking in de regio, zorgen voor bestuurskracht, zorg, als alles voor elkaar lijkt ook voor ‘plan B’, zodat je de regie in handen houdt, zijn omgeving moest letten op zijn blinde vlek, deelname in gemeenschappelijke regelingen. Hij vinkt de ambities af met een groen teken. Hij bedankt allen voor de fijne samenwerking en steun. Hij wenst speciaal Fruitdelta alle goeds toe. Ook bedankt hij de raad en het college voor het vertrouwen en de open, constructieve samenwerking.

Ook bedankt hij Tineke, zijn vrouw voor de onvoorwaardelijke steun, hoewel ze Neder-Betuwe veel te ver weg vond van Zeeland.

Hierna draagt burgemeester Veerhoek de ambtsketen over aan de loco-burgemeester Hans Keuken. “Daarmee draag ik het gezag over aan de nieuwe koning.”

Sluiting

Voorzitter Van Wolfswinkel bedankt de heer Veerhoek voor zijn toespraak. Ook bedankt hij de andere sprekers en de verzorgers van de intermezzo’s. Hij nodigt allen uit voor de raadsvergadering op 7 april, waarin de nieuwe burgemeester zal worden geïnstalleerd.

De voorzitter vraagt een ogenblik stilte voor bezinning of gebed en sluit de vergadering.