10 april 2017

Toespraak Van Wolfswinkel installatie Burgemeester Kottelenberg


Toespraak Van Wolfswinkel installatie Burgemeester Kottelenberg


Vrijdagmiddag 7 april is tijdens een bijzondere raadsvergadering de nieuwe burgemeester van Neder-Betuwe beëdigd, de heer A.J. Kottelenberg. De heer N. van Wolfswinkel, waarnemend voorzitter van de raad, verwelkomde hem hartelijk met onderstaande woorden.


Geachte burgemeester en mevrouw Kottelenberg, 

Als waarnemend voorzitter heet ik u beiden namens onze gemeenteraad van harte welkom. En u, burgemeester feliciteer ik van harte met het bijzondere ambt dat nu op uw schouders rust.

Er liggen spannende maanden achter u. De procedure die leidde tot uw benoeming hebben we van nabij meegemaakt. Maanden waarin we al het een en ander over u gelezen en gehoord hebben. Uw levenspad is enerzijds anders verlopen dan u zich dat voorgesteld had. Anderzijds lijkt het of u deze middag toch op een station, op een bestemming aangekomen bent waar u vroeger wellicht wel eens aan gedacht hebt.

Wij zochten een burgemeester die bestuurlijke ervaring meebracht maar ook met beide benen in de klei staat. En ik zeg het u maar vast: het is zware klei hier. Uw agrarische achtergrond, uw bestuurlijke ervaring, komen goed van pas in een gemeente die zich na een herindeling organisatorisch en financieel goed hersteld heeft. Een gemeente die in tegenstelling tot vele andere gemeenten, en met name in tegenstelling tot gemeenten uit de streek waar u vandaan komt, géén krimpgemeente is. Het inwoneraantal van onze gemeente groeit nog steeds. We gaan naar de grens van 24.000 en menigeen weet wat dat dan ook voor een burgemeester en de wethouders betekent.

In tegenstelling tot vele andere gemeenten in Nederland wonen hier veel jongeren die ook nog eens vaak graag hier willen blijven wonen. Dit betekent dat er nog steeds behoefte is aan nieuwe woningen. En het betekent dat we in deze tijd hier in Neder-Betuwe zelfs nog nieuwe scholen bouwen. Naast het Van Lodenstein College voor reformatorisch onderwijs hebben we vorige maand als gemeenteraad een besluit genomen om te komen tot nieuwbouw voor het openbaar voortgezet onderwijs.

Deze groei van onze gemeente brengt ook met zich mee dat er behoefte is aan goede winkelvoorzieningen. Het is belangrijk dat ouderen hun dagelijkse boodschappen in het eigen dorp kunnen kopen. Hier liggen voor de komende jaren nog uitdagingen. Goede voorzieningen zorgen er ook voor dat jongeren niet de drang hebben naar elders te verhuizen. Zo kunnen we er als gemeente enigszins op sturen dat de verhouding oudere en jongere inwoners niet teveel uit de pas loopt. Dit houdt onze gemeenschap vitaal. Vanzelfsprekend heeft de zorg voor de ouderen een hoge prioriteit
evenals de zorg voor de zwakkeren in de samenleving.

Een belangrijk item waar u mee geconfronteerd zult worden is de regionale samenwerking. Goede intergemeentelijke samenwerking is onontbeerlijk om als zelfstandige gemeente te blijven voortbestaan. Goede samenwerking is ook onontbeerlijk om de sterke positie die we als regio hebben goed te benutten en verder uit te bouwen. Dit vraagt om een burgemeester die niet alleen een netwerker is, maar ook een verbinder. Een verbinder in de regio maar ook binnen de gemeentegrenzen. Een burgemeester die oog heeft voor de vele verenigingen in onze gemeente.

Maar ook voor de kerken in onze gemeente. Een burgemeester die er is voor onze ondernemers. Onze vele agrarische ondernemers, maar ook die hun brood verdienen in andere sectoren. Een burgemeester die er ook is voor diegenen die onze hulp nodig hebben. Een burgemeester die leiding kan geven aan de vele processen die daaraan verbonden zijn.

U krijgt te maken met een gemeenteraad die op een goede wijze met elkaar omgaat. Is er dan nooit iets? Natuurlijk wel, we hebben niet voor niets 6 partijen in onze gemeente. Dan stormt het best wel eens een keer. Wij denken soms dat die ander een ‘enfant terrible’ is maar wellicht zitten hier 19 eigenheimers. Dat maakt het ook boeiend. En we schudden elkaar na afloop altijd weer de hand. De sfeer na de vergadering is nooit vervelend. Eigenlijk logisch: een ieder van ons heeft vanuit zijn eigen invalshoek hetzelfde voor ogen: het goede voor onze gemeente en haar inwoners.

De raadsvergaderingen zijn altijd zeer strak geregisseerd. Wij schijnen – in tegenstelling tot in andere gemeenten – zeer correct met elkaar om te gaan. Dat willen we graag zo houden maar een beetje meer discussie mag best. Wakkert u dit gerust aan.

En o ja, de verkiezingen zijn in aantocht. U bent gewaarschuwd. De komende maanden zijn we minder onszelf, of: misschien juist wel méér onszelf. U leert ons op die manier extra snel kennen.

Beste burgemeester, er breekt nu een andere periode aan in uw leven. Uiteraard weet u als oud-Provinciale-Statenlid en als oud-wethouder wat het betekent dienstbaar te zijn voor de samenleving. Voor een burgemeester geldt dit toch extra. U bent het boegbeeld, de burgemeester maar ook burgervader.

Namens de gemeenteraad wil ik u van harte Gods zegen toewensen bij het uitoefenen van het werk dat u vanmiddag op u genomen hebt.

Tenslotte wil ik u persoonlijk nog iets meegeven.

Onze gemeente heeft bijna 24000 inwoners, en er kan er maar één burgemeester zijn. En dat bent u sinds vandaag. Vanmorgen om 00.00 uur is het ingegaan. Het is daarom een bijzondere positie die u in ons midden hebt ingenomen. Daar mag u dankbaar voor zijn. Maar, aan de andere kant is het ook een grote verantwoordelijkheid. En u hoeft het uiteraard niet alleen te doen, maar toch: 24.000 mensen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd.

En nu hoop ik dat u uw werk mag doen in het besef van onze afhankelijkheid van die God Die alles bestuurt en regeert. Die u deze plaats ook geschonken heeft. En als u het een keer niet meer weet hoe het moet, moet je het Hem maar vragen. De uitkomst kan wel eens verrassend zijn. Van harte toegewenst!

N. van Wolfswinkel