3 februari 2020

Toespraak afscheid Hans Keuken


Toespraak afscheid Hans Keuken

Wethouder Hans Keuken heeft onlangs afscheid genomen van gemeente Neder-Betuwe. De SGP-fractie is Hans dankbaar voor de jarenlange samenwerking en al het werk dat hij voor de gemeente heeft verricht. Tijdens de afscheidsreceptie sprak SGP-fractievoorzitter Dik Waasdorp de vertrekkend wethouder de volgende woorden toe.

Het is ruim 20 jaar geleden dat ik met mijn vader voor het eerst meeging naar een vergadering van de plaatselijke kiesvereniging. Ergens in een zaaltje van de ‘Keukens’kerk. De tijd dat we nog onder leiding van het enorme stemvolume van de oude De Vreugd onze aanvangspsalm zongen.

Het was net voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1998. Zojuist had wisseling van de wacht plaatsgevonden. Een nieuwe jonge lijsttrekker hield een gloedvol betoog over alle nieuwe plannen voor de kleine gemeente Echteld. Je merkte wat spanning in de zaal: zou dat wel goed komen met zo’n jong broekie, nu de oude Keuken het stokje had overgedragen. Maar het is goed gekomen, binnen de gemeente Echteld ben je jaren het boegbeeld van de partij geweest. En dat in een ongekend lange traditie van meer dan 80 jaren waarbij de familie via vader, zoon, ooms en neven betrokken is geweest bij de lokale politiek.

Naast je bevlogenheid is mij je politieke antenne bijgebleven. Met een kleine nuance opmerking wist je een discussie soms de goede kant op te krijgen en menig lastig dossier heb je met een kwinkslag en rake opmerking door de raad weten te loodsen. En in de vorige raadsperiode toen het regelmatig wat uitdagend was, heb je samen met Veerhoek aardig wat hobbels moeten nemen. Je bent ook de eerste wethouder financiën die tijdens de begrotingsbehandeling in de raad als wethouder niets heeft hoeven toelichten.

Ook je humor en gezelligheid zijn waardevolle eigenschappen in de afgelopen periode geweest. Ook toen het moeilijk het was en je veel met je rug hebt getobd. Kwam je met Hans op een bijeenkomst dan hoefde je niet bang te zijn voor gespreksstof, Hans kan overal over meepraten.

Een voortzetting van je werkzame leven gaat nu in het bedrijfsleven gebeuren en de plaatselijke politiek zeg je vaarwel. Je blijft je op landelijk niveau echter nog inzetten voor onze partij en blijft daarom nog betrokken bij de politiek. En in de Betuwe zeggen we dan: je weet maar nooit…

Namens de fractie en de lokale SGP wil ik je bedanken voor je inzet in de afgelopen periode. Als dank hebben we nog een kleine presentje voor je meegebracht. Het boek is geschreven door een schrijfster die de geschiedenis van haar voorgeslacht uitgebreid heeft onderzocht en beschreven. ‘De hoeve en het hart’ van Enny de Bruijn beschrijft hoe Gelderse boeren uit het rivierengebied in de periode 1600-1750 dijken hebben onderhouden en paarden gefokt, hoe ze conflicten hebben opgelost, huwelijken gesloten, verhalen verteld en kinderen opgevoed.

Deze willen we je overhandigen samen met de gebruikelijke bos bloemen voor je vrouw, die al die jaren menig avond alleen heeft moeten doorbrengen als jij weer voor de lokale en landelijke politiek op pad was.

In je bijdrage ‘Van de wethouder’ mocht je regelmatig de link leggen met de Bijbelse boodschap. Gods Woord is de basis van onze partij. Vandaar uit willen wij politiek bedrijven. Gezien je hobby orgel spelen, sluit ik af met een paar regels uit Psalm 119, die dit uitgangspunt vertolken en die wij je ook toewensen:

Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer,
Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden;
Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER;
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden.

Hans nogmaals bedankt, het ga je goed. Geniet van de wat rustiger tijd, wat meer in de luwte samen met je vrouw, kinderen en kleinkinderen.