17 juni 2020

Toelichting SGP op motie inzake gemeentelijke regelingen


Toelichting SGP op motie inzake Gemeentelijke regelingen en Corona

Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingsverbanden tussen diverse overheden, zoals gemeente, provincie, Veiligheidsregio, etc. De kosten die gemaakt worden in deze regelingen zijn voor rekening van de deelnemende gemeenten aan het betreffende samenwerkingsverband. De gemeente Neder-Betuwe is bijvoorbeeld onderdeel van het samenwerkingsverband Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De kosten die medewerkers van de Veiligheidsregio maken, worden onder andere door gemeente Neder-Betuwe betaald.

Omdat er gedurende de Coronacrisis veel extra werk is verricht door onder andere de GGD en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, zal dit ook extra kosten met zich meebrengen. Onder andere de SGP Neder-Betuwe heeft een motie ingediend om onder ander bij de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) compensatie voor deze extra kosten te zoeken. De ingediende motie kunt u hier lezen. Onderstaand de toelichting van de SGP op deze ingediende motie.


Voorzitter,

Wat inleidende woorden bij deze motie, omdat anders de indruk gewekt kan worden dat het de SGP alleen om de euro’s gaat. En in deze eerste raadsvergadering na het uitbreken van de coronacrisis met als gevolg zoveel ingrijpende maatregelen en verdrietige verliezen die ook in onze gemeente zijn geleden. En ook vanaf deze plek betuigen wil ik ons medeleven betuigen met hen die dierbaren moeten missen.

We leven in een bizarre tijd. Een klein virus zorgt wereldwijd voor een enorme catastrofe. Ik hoef de gevolgen allemaal niet op te noemen, die zijn bij iedereen bekend. Langzamerhand komen er weer wat versoepelingen, maar de effecten zijn ongewis. Of zoals een arts van de week tegen me zei: er is zoveel wat we nog niet weten.

Eén ding is wel duidelijk: we kunnen de oorzaak nergens aan verwijten, alleen aan onszelf. Pijnlijk duidelijk wordt dat onze leefstijl heeft gezorgd voor het ontstaan van deze virussen, de verspreiding ervan, maar ook de beperkte weerstand die wij als mensen van de 21e eeuw tegen dit soort virussen hebben. Bedenkelijk is dan ook dat alle ogen voornamelijk gericht zijn op de ontwikkeling van een medicijn of vaccin.

Deze week stak een jonge Nederlandse arts zijn hoofd boven het maaiveld uit, in een video die massaal werd gedeeld. Één van zijn zeer steekhoudende opmerkingen is dat er nauwelijks aandacht wordt besteed aan een gezondere levensstijl.

Overigens, voor wie wil weten wat de Bijbel over de bestrijding van besmettelijke ziekten schrijft, verwijs ik graag naar het 13e hoofdstuk van het Bijbelboek Leviticus. Gezien de tijd ga ik er nu verder niet op in, maar luisteren en leven naar Gods heilzame geboden, blijkt ook in het corona tijdperk uitermate nuttig!

In de afgelopen weken zijn er forse inspanningen geleverd door heel veel mensen. De burgemeester noemde gister in de college informatieavond al de inzet van onze eigen ambtenaren. Diverse afdelingen hebben zich enorm ingespannen om de communicatie en uitvoering in onze gemeente mogelijk te maken. Waarvoor onze dank.

Deze motie gaat over de inzet van de mensen bij de gemeenschappelijke regelingen en dan met name GGD en VRGZ. Daar is ontzettend veel extra werk verzet. Het kan niet anders dan dat dit veel extra kosten met zich mee zal brengen. De gemeenschappelijke regelingen zijn van de gemeenten en deze extra kosten zullen zonder extra budget van bovenaf gaan drukken op onze financiën. Waar we zoals we weten al genoeg uitdagingen hebben.