16 maart 2017

TK17 & Neder-Betuwe


TK17 & Neder-Betuwe

De Tweede Kamerverkiezingen zijn weer achter de rug. De meeste stemmen zijn geteld en de voorlopige uitslagen zijn bekend. Tijd voor elke partij om de balans op te maken. Voor de één is het een opsteker, voor de ander een tegenvaller. Wat naar voren komt in de uitslag is dat het politieke landschap in Nederland versplinterd en verdeeld raakt. De formatie om tot een kabinet te komen zal daardoor de nodige voeten in de aarde hebben. Wij wensen iedereen die hiermee bezig is veel kracht en wijsheid toe en bovenal Gods zegen.

Ook in onze gemeente zijn de nodige stemmen uitgebracht. Een zeer goede opkomst van maar liefst 85,7%! Ter indicatie: de opkomst tijdens de vorige verkiezingen was in onze gemeente 80,2%. Het landelijke beeld komt deels ook terug in onze gemeente. Op bijna alle mogelijke partijen is gestemd, met uitzondering van de partijen StemNL en de Libertarische Partij.

Een vergelijking met de landelijke resultaten laat zien dat Neder-Betuwe enerzijds Nederland in het klein is, anderzijds zijn er grote verschillen.
De grote verschillen betreffen de plaats van de verschillende politieke partijen. Landelijk is VVD weliswaar de grootste partij, in onze gemeente staat VVD op de tweede plaats. De eerste plaats is weggelegd voor de SGP, die landelijk echter een van de kleinste partijen vormt. Een ander opvallend verschil is het feit dat landelijk gezien het CDA en D66 even groot zijn, in Neder-Betuwe is het CDA dubbel zo groot als D66. Als we kijken naar het aandeel van de christelijke partijen gezamenlijk, dan hebben CDA, CU en SGP in onze gemeente de helft van de stemmen ontvangen, landelijk gezien gaat het om ongeveer 17%.
De overeenkomsten tussen de landelijke en gemeentelijke resultaten zijn dat de PvdA fors heeft verloren en VVD een deel van de stemmen heeft moeten inleveren, terwijl daartegenover het CDA, de PVV, D66 en GroenLinks flinke winst hebben geboekt.

Kijk hier voor de uitslagen

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste partijen opgenomen en worden ook de uitslagen van de vorige twee verkiezingen getoond.

 
Gemeenteraadsverkiezingen

De liefhebbers kunnen alvast een datum noteren: D.V. woensdag 21 maart 2018 zullen de gemeenteraadsverkiezingen weer worden gehouden. De opkomst ligt tijdens deze verkiezingen een stuk lager. De laatste keer was de opkomst in onze gemeente 68,7%. In onderstaand overzicht zijn de uitslagen van de vorige verkiezingen opgenomen.