10 april 2015

Terugdringen overlast van hondenpoep heeft hoge prioriteit

De overlast van hondenpoep in onze gemeente blijft de gemoederen bezig houden. Op sommige plekken in de dorpen is het zo erg dat onze inwoners hierover klagen bij de gemeente. Het buitenonderhoud in Neder-Betuwe is uitbesteed aan de Avri en daar komt een klacht dan ook terecht. Eén van onze inwoners kreeg het volgende antwoord:

Helaas wordt niet gehandhaafd op hondenpoep. Zoals het er nu naar uitziet, zal gemeente Neder-Betuwe hier ook geen geld voor
beschikbaar stellen. Met andere woorden: er wordt niets aan overlast door hondenpoep gedaan.

Het spijt mij u niet beter te kunnen meedelen en wij beschouwen hiermee de melding als afgehandeld.

De SGP vindt zo'n antwoord veel te kort door de bocht en de opmerking dat de gemeente Neder-Betuwe hiervoor geen budget beschikbaar zal stellen is onjuist. Sterker nog, mede op aandringen van de SGP is het één van de speerpunten van het huidige coalitieakkoord. Reden voor ons om in de pen te klimmen en het college over deze gang van zaken te bevragen. Daarop ontvingen wij onderstaand antwoord:

Het college deelt uw opvatting. De beantwoording van deze melding is niet conform hoe wij onze inwoners te woord willen staan. In het samenspel met Avri is deze tekst niet goed opgezet. Wij gaan hier adequaat actie op ondernemen. De inwoners die eerder een terugkoppeling hebben gehad aangaande hondenuitwerpselen zullen hier een aanvullend schrijven over krijgen

Om de Kadernota 2016-2020 gaan we voorstellen om voor de begroting 2016 budget op te nemen om de nodige maatregelen te kunnen gaan realiseren. Wij willen graag de overlast van hondenuitwerpselen wegnemen aangezien het door de hele gemeente als zeer onprettig wordt ervaren.

En zo is het maar net!

Overigens wordt in Amsterdam een proef gestart om m.b.v. DNA de verantwoordelijke hond en vooral het verantwoordelijke baasje op te sporen (RD 10-04-2015). Dit baasje kan dan rekenen op een flinke boete voor dit asociaal gedrag, waarmee de overlast veroorzaker dus ook meteen de kosten van deze actie vergoed. We zijn blijkbaar niet de enige gemeente met deze problematiek.