23 december 2014

Structuurvisie ABC

In de raadsvergadering van donderdag 18 december heeft de gemeenteraad na vele jaren van voorbereiding nagenoeg unaniem de structuurvisie van het ABC vastgesteld. Het Agro Business Centre moet het hart en het ‘visitekaartje’ worden van het Laanboomcentrum Betuwe. Tegelijk met het vaststellen van de structuurvisie stelde de gemeenteraad een krediet van € 3,1 miljoen ter beschikking. De toekomstige winst op de verkoop van gemeentelijke gronden binnen het ABC wordt bestemd ter afdekking van het risico op de voorinvestering. De heer De Vree (SGP) bedankte het college voor haar faciliterende rol in dit project.  Na de vergadering werd de koopovereenkomst tussen gemeente en de heer van Dam van het  bedrijf Damcon getekend.  Op termijn zal dit bedrijf vanuit de kern van Opheusden zich als een van de eersten vestigen op het genoemde centrum. De gemeente heeft haar voorwaardenscheppende rol vervuld, de sector is nu aan zet.