19 februari 2018

Stemadvies SGP over Referendum Wiv


Stemadvies SGP inzake Referendum Wiv

Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen is er op 21 maart een referendum over de Wet inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv). 

Waar gaat het over?

In dit wetsvoorstel zijn extra bevoegdheden opgenomen voor de Algemene inlichtingen en veiligheidsdienst (AIVD) om onderzoek te doen in verband met de strijd tegen terrorisme. Daarnaast wordt de wet aangepast aan de moderne mogelijkheden voor communicatie en internet.

De SGP heeft in de Tweede en Eerste Kamer voor dit wetsvoorstel gestemd. Wij zijn van mening dat dit wetsvoorstel nodig is voor de bescherming van de veiligheid van de samenleving. Er zijn goede waarborgen in de wet opgenomen om te zorgen dat de AIVD alleen gegevens mag verzamelen onder strikte voorwaarden en nadat daar toestemming voor is gegeven.

Wat is het stemadvies van de SGP?

De SGP adviseert om de gestelde vraag bij het referendum met VOOR te beantwoorden.