9 oktober 2019

Speelruimtebeleid Neder-Betuwe


Speelruimtebeleid en beweging in Neder-Betuwe

Dat beweging voor de gezondheid en (hersen)ontwikkeling van kinderen belangrijk is, is bekend. Echter, steeds meer kinderen bewegen onvoldoende. Het huidige digitale tijdperk draagt bij aan dat bewegingstekort. Op ouders rust de taak om ervoor te zorgen dat hun kind voldoende beweegt. Hierin staan zij niet alleen. Ook de gemeente Neder-Betuwe draagt haar steentje bij door te zorgen voor voldoende en uitdagende speelruimten.

Hiervoor is recent nieuw speelruimtebeleid ontwikkeld en door de gemeenteraad vastgesteld. Het nieuwe beleid maakt het mogelijk om de wensen van de gebruikers van een speelruimte en omwonenden beter mee te nemen in de vernieuwing of nieuwe aanleg van een speeltuin. Als de wensen van de gebruikers – met name door de kinderen – goed worden meegenomen, dan zorgt dit veelal voor een goed gebruikte speeltuin. Juist die gebruikers weten natuurlijk wat zij een aantrekkelijke speelruimte vinden! Tijdens de raadsvergadering is benadrukt dat ook rekening gehouden moet worden met kinderen met een handicap of ontwikkelingsstoornis. De SGP vindt toegankelijkheid van de speeltuinen belangrijk. Dat vraagt soms speciale aanpassingen. Schroom niet om hier aandacht voor te vragen!

De afgelopen maanden zien we al de positieve effecten van goede burgerparticipatie bij de aanleg of wijziging van een speelruimte. Sprekende voorbeelden zijn de aanleg van een voetbalkooi in Opheusden, de vernieuwing van de speeltuin aan de Mahoniastraat in Opheusden en de beweegtuin in Kesteren; voorzieningen waar veel kinderen met plezier gebruik van maken. De komende tijd wordt onderzocht of ook in de andere dorpen behoefte aan een voetbalkooi is.

Goede speelvoorzieningen zijn belangrijk, maar eigenlijk moet de hele buitenruimte gericht zijn op het activeren van kinderen (en ouderen) om in beweging te komen. Onlangs heeft de gemeenteraad uitgesproken dat de buitenruimte in Neder-Betuwe beweegvriendelijker moet worden. Naar aanleiding daarvan wordt op dit moment nagedacht hoe de buitenruimte in Neder-Betuwe beweegvriendelijker kan worden gemaakt. U kunt daarbij denken aan verbetering van het fietspadennetwerk, klompenpaden en parkachtige gebieden in toekomstige nieuwbouwwijken.

Heeft u ideeën om de buitenruimte beweegvriendelijker te maken?
Stuur een E-mail naar: mjonkers@nederbetuwe.nl