3 september 2015

Speelruimte in Neder-Betuwe wordt verbeterd

Het bestaande uitvoeringsplan voor speelruimte wordt beëindigd. We verwachten dat er niemand enthousiast geworden is over het gevoerde speelruimtebeleid, behalve dan bijvoorbeeld over de inrichting van de speeltuin aan de Fazantstraat in Opheusden. Aan de Fazantstraat is nu een mooie speeltuin te vinden. Dat is een voorbeeld van hoe het hoort. De gemeente heeft een nieuwe speelruimtenota opgesteld.  Hierin zijn onder andere beleidsuitgangspunten voor speelruimte en verwachtingen ten behoeve van beheer en onderhoud van speelruimte opgenomen. Daarnaast worden drie varianten voor uitvoering van het speelruimtebeleid voorgelegd met bijbehorende eenmalige en structurele kosten. Voorgesteld wordt de keuze te maken voor de variant waarin de voorgestelde beleidsuitgangspunten optimaal tot hun recht komen en waarbij een eerlijke spreiding van speelplekken, gebaseerd op het aantal kinderen in de wijk, ontstaat. Dat betekent dat er iets minder speelplaatsen komen, maar dat de speelplaatsen wel goed worden ingericht. De SGP kan zich vinden in de genoemde uitgangspunten en staat achter de investeringen die gedaan moeten worden. Speelruimte is van groot belang voor de ontwikkeling van onze kinderen. In de nota wordt aan dat aspect ook aandacht besteed.

Het nieuwe plan laat ook zien hoe de speelruimte er in de toekomst uit komt te zien. De beleidsregels kunnen mooi geformuleerd zijn, maar hoe ziet de uitvoering daarvan er uit? We willen onze burgers daarin graag betrekken. Bij de vergaderstukken zijn ook schetsen gevoegd, inclusief lijsten met speeltoestellen. Wanneer u opmerkingen, suggesties of ideeën hebt, dan vernemen we dat graag. Reageer gerust op de stukken die u hier kunt vinden.