9 maart 2015

SGP wil samenwerking met Buren onderzoeken

De gemeenteraad van Neder-Betuwe heeft donderdagavond 5 maart gedebatteerd over de mislukte poging om tot samenwerking te komen van bedrijfsvoeringstaken met de gemeenten  Buren en West Maas en Waal.  In zijn bijdrage pleitte de fractie van de SGP voor het opnieuw onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden met de gemeente Buren. Onze fractie is van mening dat deze gemeente de meest voor de hand liggende samenwerkingspartner is. Beide gemeente zijn plattelandsgemeenten, ze hebben veel kerkdorpen, cultuur en identiteit hebben rijke schakeringen, maar passen wel bij het plattelandskarakter. Samenwerking kan de positie van beide gemeenten een stevige impuls geven  ten opzichte van de regio en de provincie. Veel waardering was er voor de motie die de SGP hierover indiende. Meerdere fracties willen samenwerking echter niet beperkt houden tot alleen Buren. Met name het CDA wil op zoek naar een nauwere samenwerking met Tiel. Resultaat van het debat is dat eerst een SWOT analyse van de eigen organisatie gemaakt gaat worden. Dit om te bezien in hoeverre de gemeente in staat is de eerste jaren haar taken zelfstandig uit te voeren. Met de belofte dat het college uiterlijk in juni met een rapport komt, heeft de SGP voorgesteld de motie niet in te trekken, maar aan te houden. Wordt vervolgd.