20 maart 2018

SGP wil band met agrarische gemeente Israël

 

Betuwse SGP wil band met agrarische gemeente Israël

Op 12 maart 2018 heeft het RD een artikel gepubliceerd waarin de SGP Neder-Betuwe pleit voor een 'stedenband' met een vergelijkbare gemeente in Israël. Hieronder is het artikel in zijn geheel weergegeven. Zie ook: Artikel Reformatorisch Dagblad

De SGP in de gemeente Neder-Betuwe pleit voor een ‘stedenband’ met een vergelijkbare gemeente in Israël. Versterking van de wederzijdse agrarische kennis is een motief. „Daarnaast speelt voor ons de band met het Joodse volk een rol”, aldus de partij.

Als het aan de SGP ligt, wordt in het beleidsprogramma van het nieuwe college van burgemeester en wethouders opgenomen dat de mogelijkheden van zo’n ‘stedenband’ worden onderzocht. De staatkundig gereformeerden willen dat punt bij de coalitieonderhandelingen inbrengen.

Deze week ontvangt de SGP een delegatie van de Israëlische ambassade om haar te informeren over Neder-Betuwe. De gemeente heeft al vele jaren een stedenband met de Poolse plaats Pepowo. Die blijft bestaan, wat de SGP betreft.

Bij het opstellen van het verkiezingsprogramma voor Neder-Betuwe kwamen de contacten met Polen ter sprake, zegt SGP-fractievoorzitter N. van Wolfswinkel. „We vroegen ons af of er ook andere stedenbanden denkbaar waren. Toen we nagingen met welk land we dan de meeste affiniteit hadden, dachten we meteen aan Israël. De SGP heeft vanuit haar christelijke overtuiging een bijzondere band met het Joodse volk én met de Joodse staat.”

In het verkiezingsprogramma wordt de stedenband met een Israëlische gemeente genoemd in het kader van kennisuitwisseling. „De agrarische sector is allang geen lokale aangelegenheid meer. Steeds meer wordt er over grenzen gekeken.”

SGP-raadslid Waasdorp neemt aan dat Neder-Betuwe en de Israëlische partner veel voor elkaar kunnen betekenen. „Israël staat technisch op een hoog niveau. In Neder-Betuwe wordt eveneens veel geproduceerd en ontwikkeld. Het zou mooi zijn als we kennis, expertise en producten kunnen uitwisselen. Ook gezamenlijke ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid en voedselzekerheid is mogelijk.”

De SGP denkt voor de contacten aan de boomkwekers en de fruittelers in de gemeente, maar ook aan bedrijven die machines voor de land- en tuinbouw leveren en aan het onderwijs. De rol van de lokale overheid zou beperkt kunnen blijven tot een aanzet voor een netwerk en een startsubsidie.

Advies

Van de ambassade verwacht de SGP advies. „Die heeft het overzicht om aan te geven met welke gelijksoortige agrarische gemeente we het beste in zee kunnen.”

Het voorstel is ook een politiek signaal, aldus Van Wolfswinkel. „In 1948 stond Nederland grotendeels achter de staat Israël, die toen werd gesticht. Door secularisatie en islamisering is dat nu heel anders. Velen in onze regio voelen zich echter zeer verbonden met de Joodse staat. Israël, dat nu zeventig jaar bestaat, kan de stedenband beschouwen als een steun in de rug.”

De SGP gaat ervan uit dat haar idee voldoende steun krijgt in de raad. Waasdorp: „In onze gemeente met veel christelijke inwoners moet dat zeker lukken.”

Delft, Urk en Kampen gingen Neder-Betuwe voor

Er zijn al Nederlandse gemeenten met speciale banden met Israël. Een overzicht:
Urk onderhoudt sinds drie jaar contacten met Aleh Negev-Nahalat Eran, een dorp voor kinderen en jongvolwassenen met ernstige meervoudige beperking. Inmiddels boden zo’n twintig vrijwilligers en stagiairs uit Urk er de helpende hand. De opbrengst van de jaarlijkse veiling van de eerste meischol, doorgaans circa 100.000 euro, is volgend jaar voor het zorgdorp bestemd.

Eilat is sinds 1991 een van de partnersteden van Kampen. Kennis en ervaring op het gebied van cultuur, sport en onderwijs worden gedeeld. Dit jaar bezoeken leerlingen van het Begin College in Eilat en het Hoornbeeck College in Kampen elkaars steden weer. In november vorig jaar waren er vijftien kunstenaars uit Kampen in Eilat; in mei is er een tegenbezoek. Dan kom er ook een muziekgroep mee.

Delft en Kfar Saba hadden van 1968 tot 1987 een officiële stedenband. Een stichting zet het contact nog altijd voort. Recent waren er uitwisselingen tussen scholen en op het gebied van zorg en welzijn.

Sinds 1964 heeft Smallingerland (onder andere Drachten) een zusterverdrag met de Israëlische stad Kiryat Ono. Het zal dat niet eenzijdig opzeggen, besloot de gemeenteraad enkele jaren geleden, maar initiatieven worden overgelaten aan inwoners, bedrijven en instellingen. Af en toe zijn er contacten. Zo deden veertig jongeren uit verschillende kerken uit Drachten en omgeving onlangs op een studiereis door Israël ook Kiryat Ono aan.

Opsterland (Beetsterzwaag, Gorredijk) heeft een driehoeksrelatie met Ra’anana in Israël en de Palestijnse gemeente Beit Sahour. „Door geringe animo uit die gemeenten en de politieke context aldaar zijn de contacten spaarzaam en zijn uitwisselingen tot stilstand gekomen”, constateerde het gemeentebestuur enkele jaren geleden. Het eerste contact met Ra’anana was in de jaren 60. Er waren onder andere uitwisselingen van sporters, leerkrachten en zorginstellingen.

Heerenveen had van 1993 tot 2016 een stedenband met Rishon LeZion. Die werd beëindigd omdat de Vereniging Vrienden van Rishon Le Zion, die de contacten onderhield, wegens gebrek aan vrijwilligers werd opgeheven.