29 februari 2020

SGP tegen zonnepark Echteld


SGP tegen komst zonnepark nabij Echteld

OPHEUSDEN - Het zonnepark dat bij Echteld wordt ontwikkeld kan niet op de steun van de SGP rekenen. De SGP vindt de beoogde locatie in verband met de directe nabijheid van omwonenden niet geschikt voor een zonnepark.

Hoewel het initiatief voldoet aan de richtlijnen die de gemeenteraad voor zonneparken heeft vastgesteld, is de SGP niet content met de beoogde locatie. In dit gebied zijn de afgelopen jaren al veel veranderingen geweest die impact hebben op de leefomgeving van omwonenden. Een zonneveld van 3,5 hectare tegen de zin van de omwonenden is voor de partij onaanvaardbaar.

Wat SGP-woordvoerder Gerwin Roseboom betreft zijn er voldoende locaties die wel geschikt zijn voor zonneparken: "Laten we de ruimte tussen de snelweg en de Betuweroute benutten, of zoeken naar locaties zonder direct omwonenden. Uitsluitend incourante gronden komen in aanmerking voor een zonneveld."

Ook het Echteldse CDA-raadslid Martin Hommersom is vrij stellig: “Dit moeten we niet willen.” De beide partijen hebben het college om nadere uitleg gevraagd over de te volgen procedure bij initiatieven als deze, zodat dit ook voor initiatiefnemers en inwoners duidelijk is. Bij vaststelling van de klimaatnota in 2018 heeft de gemeenteraad nadrukkelijk aangegeven elk project zelf te willen beoordelen.

Het initiatief kan gezien worden in het licht van de Klimaatnota die de gemeenteraad enkele jaren geleden heeft vastgesteld. Daarin is aangegeven dat er in de gemeente ruimte is voor maximaal 20 hectare zonneprojecten. Roseboom: "Gezien de sterke behoefte van boomkwekers, andere ondernemers en de ruimte die nodig is voor woningbouw vraag ik mij af of 20 hectare zonneparken op dit moment realistisch is. Met het oog op de ruimtebehoefte ligt de keuze voor minder zonneparken en extra windmolens voor de hand."

Het zonnepark bij Echteld is een van de initiatieven die eind 2018 bij de gemeente Neder-Betuwe zijn ingediend. Voor dit zonnepark, waarvan Vattenfall de initiatiefnemer is, werd destijds door het college van B&W een positief advies gegeven. Naar aanleiding van dat advies heeft Vattenfall het plan verder uitgewerkt en is het bedrijf met omwonenden in gesprek gegaan. Mocht het initiatief in de raad komen dan zal de SGP-fractie het college oproepen geen medewerking aan dit initiatief te verlenen.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Mathijs Jonkers, woordvoerder namens SGP Neder-Betuwe: 06-23380997 en voor het CDA met Martin Hommersom 06-34738460