24 juli 2017

SGP steekt in op innovatie en preventie bij WMO en Jeugdbeleid


SGP steekt in op innovatie en preventie bij WMO en Jeugdbeleid

Besteed het geld voor maatschappelijke ondersteuning liever aan hulpverlening aan de zorgvragers dan aan personeel wat achterstanden moet wegwerken. Investeer in preventie en innovatie. Dat is de boodschap die G.R. van Leeuwen (SGP) tijdens de raadsvergadering meegaf. Hieronder zijn volledige reactie.

Evaluatie uitvoering WMO en Jeugdbeleid

In de afgelopen weken hebben we op diverse momenten met elkaar gesproken over de stand van zaken rond WMO en jeugd. Hulpverleningsinstanties hebben gelegenheid gehad om te reageren op de conceptnotitie. Het college heeft gereageerd op de reacties en er worden op dit moment nog gesprekken gevoerd n.a.v. de reacties. Een externe organisatie start binnenkort een evaluatie. Het geeft aan dat het college serieus om wil gaan met de signalen die worden ontvangen. En dat is ook wel nodig. Er is besloten om enkele tonnen te investeren aan personeel, dat achterstanden moet wegwerken. We hebben reeds aangegeven dat we dit erg jammer vinden. We besteden dit liever aan de zorg voor onze burgers. We hebben uit de gevoerde discussie wel begrepen dat we momenteel weinig anders kunnen doen dan hierin meegaan. Maar laten we hier wel van leren. Dit moet volgend jaar echt anders! Vandaar dat we van harte achter de uitvoerige evaluatie staan.

Innovatie en preventie nodig

We hoeven de discussie niet over te doen, maar we willen het college nog een tweetal zaken meegeven:

  1. Zet in op innovatie om tot de gewenste transformatie te komen. Ga met de hulpverleners in gesprek en daag hen uit om met innovatieve plannen te komen. Hoe kan de ondersteuning slimmer, efficiënter en handiger worden verleend? Laat die instellingen die plannen op onze kosten maken. Het is niet te doen om al die uren voor eigen rekening te laten nemen. Kortom, geef budget voor innovatie. Of loof een premie uit voor een innovatief plan. Laat de organisaties constructief meedenken.
  2. Zet in op preventie om tot de gewenste transformatie te komen. Op dit moment is er een preventienetwerk gevormd, maar slechts weinigen weten van het bestaan af. Dat komt doordat het aanbod gestuurd is. Laat kerken en verenigingen aangeven welke vormen van preventie zij aanbieden of willen bieden. Sluit daar met de hulpverlening op aan. Daar waar kerken en verenigingen niet verder kunnen, moet de gemeente het naadloos overpakken. Overigens is dat reeds subsidievoorwaarde, dus de verenigingen moeten hier toch al mee aan de slag.

Kortom, de inzet op innovatie en preventie is volgens onze fractie nodig om de gewenste transformatie te bewerkstelligen. We wachten met belangstelling het uitvoeringsplan af en wensen onze ambtenaren wijsheid toe, met dank voor de inzet tot nu toe.