8 januari 2022

Meer ruimte voor creativiteit ondernemers

SGP Neder-Betuwe roept de burgemeester op, meer ruimte te geven aan de creativiteit van ondernemers waar het gaat om de huidige lockdownmaatregelen.

Nu onze detailhandel, kappers, sportscholen, de volledige horeca en onze inwoners worden geconfronteerd met een lockdown wil de SGP in Neder-Betuwe ondernemers alle ruimte geven voor creatieve oplossingen. Als het aan de SGP ligt wordt ambulante handel voor de winkel mogelijk en krijgen ondernemers de ruimte voor winkelen op afspraak. De partij roept daarom het college op om ondernemers ruimhartig de ruimte te geven voor creatieve oplossingen.

De SGP is niet voor het stimuleren van burgerlijke ongehoorzaamheid, maar wel voor het opzoeken van de grenzen van wat mogelijk is. Voor inwoners en ondernemers in Neder-Betuwe moet het tijdens de lockdown makkelijker en aantrekkelijker worden gemaakt om lokaal te kunnen kopen.

Corona blijft langer onder ons. We moeten gezamenlijk maatregelen treffen die doeltreffend zijn en langdurig vol te houden. Raadslid Willem Keuken “De SGP pleit ervoor om lokale 'Catshuissessies' te beleggen. Doel van deze sessies moet zijn om lokaal tot maatwerk afspraken te komen tussen overheid, detailhandel, dienstverleners, horeca en huisartsen”.

De SGP heeft schriftelijk aan het college vragen gesteld en roept het college op om het initiatief van de gemeente Barneveld te ondersteunen. De gemeente Barneveld heeft deze week een 'alarmbrief' verstuurd naar het kabinet over de verplichte winkelsluiting.

De SGP is sowieso niet voor een 2G oplossing. Al sinds het begin van de coronacrisis heeft de SGP er nooit een geheim van gemaakt dat zij tegen iedere vorm van vaccinatiedwang of drang is. De partij is in 1917 zo ongeveer opgericht om te strijden tegen vaccinatiedwang. Kamerlid Stoffer was onlangs in de Tweede Kamer heel duidelijk: “2G weg ermee”.