12 maart 2018

SGP in beweging!


SGP in beweging!

Op diverse plaatsen en op verschillende manieren voert de SGP Neder-Betuwe campagne. Denk onder andere aan:

  • Fietsverlichtingsactie;
  • Campagneborden;
  • Verkiezingsmarkt;
  • etc.

Voor degene die alles nog eens wilt ervaren, volgt hieronder een foto-impressie. Klik op de foto's, het is een slide-show.