1 juni 2016

SGP -fractie stelt vragen over recente wateroverlast Smachtkamp

Bij de forse regenbui van afgelopen week bleek de Smachtkamp in Opheusden het opnieuw niet droog te houden. Dit ondanks forse investeringen die er na aanleiding van enorme wateroverlast enige tijd geleden zijn uitgevoerd. Reden voor onze fractie om de volgende vragen te stellen aan het college:

De afgelopen jaren is er diverse malen gesproken over de problematiek wateroverlast Smachtkamp Opheusden.
Er is een onderzoek gedaan naar een oplossingsrichting en hieruit is een raadsvoorstel gekomen om een bedrag van ca. 6 ton vrij te maken en te komen tot een oplossing voor deze problematiek. De SGP heeft heel kritisch gekeken naar dit voorstel en aangegeven hiervoor de middelen vrij te willen maken maar moest constateren dat het voorstel wat voorlag niet in afdoende mate de oplossing was voor het probleem.  Het aanbrengen van een overstortriool van een grote omvang daar waren we het snel over eens, maar de afvoercapaciteit die hiervoor nodig zou zijn als ook de benodigde capaciteit van het Heerenland was niet afdoende in het voorstel door de oplossingsrichtingen gegarandeerd. Vervolgens zijn er op verzoek van de SGP aanpassingen gedaan in het stuk om deze afvoercapaciteit te vergroten door het vergroten van duikers etc. Met dit gewijzigde voorstel heeft de SGP ingestemd. Helaas hebben we moeten constateren dat met de buien van gisteravond de bewoners als nog problemen ondervinden in de Smachtkamp. Dit terwijl dat de Waterschap al zorg gedragen heeft voor een extra lage waterstand als voorzorgsmaatregel op de weersvoorspellingen om de afvoercapaciteit te maximaliseren. We weten dat het overstortriool is gerealiseerd maar naar aanleiding van dit gebeuren toch wat schriftelijke vragen die we graag op korte termijn beantwoord willen hebben.
 
1. Wat is op dit moment de status van de oplossingen voor wat betreft de afvoercapaciteit niet zijnde het overstortriool zoals genoemd in het raadsvoorstel? zijn deze al in voorbereiding of uitvoering of is het al gereed?
2. Wat is de status van de opgave die er ligt vanuit het Waterschap om te komen tot een waterberging?
3. Wat is de reden dat het gisteravond lees maandag 30 mei 2016 weer misging?
4. Wat is de omvang van de eventuele schade die gisteren is opgelopen?
 
We zien u reactie met belangstelling tegemoet.
 
We houden u op de hoogte over de beantwoording van onze vragen.
 
P.S. De foto  bij dit artikel betreft overigens niet de wateroverlast op de Smachtkamp, maar op een andere locatie in Nederland.