1 november 2016

SGP en CDA Neder-Betuwe starten onderzoek naar nieuwe coalitiepartner

Op 26 oktober 2016 stapte de PvdA uit de coalitie vanwege het feit dat SGP
en CDA het vertrouwen in de PvdA-wethouder opzegde. Tijdens de
raadsvergadering op 27 oktober werd duidelijk dat samenwerking tussen
deze partijen op dit moment wat moeilijk ligt. Op maandagavond 31
oktober hebben de fracties van de SGP en het CDA besloten met alle
andere fracties te spreken over de vervolgstappen om te komen tot het
benoemen van een nieuwe wethouder. Daar de VVD in de afgelopen maanden
de plannen van SGP en CDA diverse malen heeft gesteund, ligt een
coalitie met de VVD voor de hand. De fracties willen andere partijen
echter niet op voorhand uitsluiten.

Voor de voortgang van de werkzaamheden is het van belang om zo spoedig
mogelijk een nieuwe wethouder aan te stellen. De raadsvergadering van DV
8 december 2016 zou daar geschikt voor zijn, maar omdat er nog geen
zicht is op een benoeming, is nog niet duidelijk of deze datum gehaald
kan worden.